| Een vliegtuig op Brussels Airport

De gemeenten Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel en Brussel-Stad worden het meest blootgesteld aan geluidshinder afkomstig van Brussels Airport. De vier gemeenten samen herbergen 80 procent van de inwoners rond de luchthaven die "potentieel sterk gehinderd" worden door de opstijgende en landende vliegtuigen, zo blijkt uit de jaarlijkse studie naar de geluidsimpact van de luchthaven.

In de studie wordt de geluidssituatie rond Brussels Airport in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er vorig jaar 51.119 mensen woonden in een zone met een geluidsbelasting van 55 decibel of meer. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2020. Dat heeft vooral te maken met het beginnend herstel van de luchtvaartsector, die in 2020 zwaar getroffen was door de coronacrisis. Er waren vorig jaar zowat 119.000 vliegbewegingen op Brussels Airport, bijna een kwart meer dan in 2020.

Maar niet iedereen ervaart een bepaald geluidsniveau als hinderlijk. Via een complexe formule wordt daarom telkens het aantal "potentieel sterk gehinderden" berekend. Dat waren er vorig jaar 7.715, of ruim 14 procent meer dan in 2020, zo schrijven de onderzoekers van luchtvaartconsultant To70 België. De grootste hinder is er in Machelen (met 2.242 "potentieel sterk gehinderde" inwoners), Zaventem (1.485), Steenokkerzeel (1.298) en Brussel-Stad (1.151). Op de vijfde plaats staat Kampenhout (481 "potentieel sterk gehinderden").

Minder hinder dan voor corona

In vergelijking met de periode voor corona is het aantal vluchten nog lang niet hersteld: in 2019 waren er ruim 234.000 vliegbewegingen op Brussels Airport. Het aantal mensen in de geluidszone van 55 decibel en het aantal "potentieel sterk gehinderden" lag toen ook veel hoger, respectievelijk 97.624 en 14.420.

In de nieuwe studie zijn een aantal berekeningen veranderd tegenover eerdere rapporten. Zo wordt er rekening gehouden met actuelere bevolkingscijfers en werd het geluidsniveau van landende Airbus-vliegtuigen verhoogd. "Met de nieuwe berekeningswijze zijn de gebruikte gegevens representatiever om de werkelijkheid weer te geven," klinkt het.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni