smog over Brussel 14 maart 2014

| Smog boven Brussel

PS vraagt extra sociale maatregelen voor 'harde' LEZ-fase in 2022

MW
© BRUZZ
13/12/2021

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Lage Emissie Zone (LEZ) alweer een pak strenger. Diesels met Euronorm 4 mogen dan niet langer het Brusselse gewest in. De PS vraagt meer omkaderende maatregelen om de socio-economische impact op te vangen.

“ANPR-camera's registreerden in maart van dit jaar zo’n 96.000 wagens op de Brusselse wegen, die niet voldoen aan de nieuwe emissienormen die vanaf 2022 in voege gaan. Daarvan zijn 38.000 wagens ingeschreven in Brussel,” stak Leila Agic (PS) van wal in de laatste zitting van de Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement afgelopen woensdag.

De impact van de volgende fase van de uitrol van de LEZ is dus aanzienlijk. Brussels parlementslid Leila Agic vreest dat ook de socio-economische impact voelbaar zal zijn en vraagt bevoegd minister Alain Maron om bijkomende maatregelen te treffen. “Want of men het nu wil of niet, de auto blijft voor veel mensen belangrijk om zich te verplaatsen naar het werk of om hun sociaal leven te onderhouden. Een auto is niet altijd een overbodige luxe.”

Uitzonderingen op de LEZ voorzien

Agic wijst op de mogelijkheid van de regering “om uitzonderingen op de LEZ toe te kennen op basis van socio-economische criteria. Hoewel deze uitzonderingen al bestaan voor personen met een beperking, oldtimers of voor de hulpdiensten, zijn die er niet voor mensen in een socio-economisch precaire situatie.”

Minister Alain Maron, die hierover werd ondervraagd, is het daar niet mee eens. Volgens hem zijn er wel voldoende omkaderende maatregelen genomen: “Zo vallen mensen met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit of mensen met een parkeerkaart voor personen met een handicap buiten de LEZ-regeling.”

"Een auto is niet altijd een overbodige luxe."

Leila Agic, Brussels parlementslid (PS)

Bovendien beschikken volgens Maron de meest kwetsbare gezinnen in Brussel niet eens over een eigen wagen: “Meer dan een op de twee gezinnen – en dan voornamelijk de meest kwetsbare gezinnen – bezit geen wagen, maar ondervindt wel de gevolgen van de luchtvervuiling. Om maar te zwijgen van de geluidsoverlast.”

Belang voor de volksgezondheid

Alain Maron benadrukt voorts het belang van de Lage Emissie Zone voor de volksgezondheid: “De strijd tegen luchtvervuiling is essentieel voor onze stad. Het Europees Milieuagentschap stelt dat luchtvervuiling in ons land aan de basis ligt van naar schatting 9000 vroegtijdige overlijdens per jaar.”

"Het terugdringen van zowel luchtvervuiling als geluidsoverlast, is een bij uitstek sociale doelstelling."

Alain Maron, Brussels minister van o.a. Leefmilieu (Ecolo)

20211110 1776 Klimaatdoelstellingen Klimaatminister Brussel Alain Maron Ecolo

Brussel moet daarnaast ook inspanningen leveren om de luchtkwaliteit op zijn grondgebied te verbeteren, wil het niet aanlopen tegen Europese sancties. “Als hoofdstad van Europa hebben we bovendien een voorbeeldrol te vervullen,” beklemtoont de minister.

“Het terugdringen van zowel luchtvervuiling als geluidsoverlast, is een bij uitstek sociale doelstelling. Het is onverantwoord om het tegendeel te beweren,” vindt Maron, die verder hamert op het belang van de volgende fase in de uitrol van de LEZ: “De wagens die we vanaf 1 januari 2022 uit het Brusselse verkeer weren, maken slechts tien procent van het Brusselse wagenpark uit, maar zorgen wel voor 50% van alle fijnstof die wordt uitgstoten door transport.”

Brussel'Air-premie

Ook zegt Maron extra middelen te hebben vrijgemaakt voor de Brussel’Air-premie en de MIVB, waarvan de abonnementsprijzen rekening houden met het inkomen van de aanvrager. Personen die vanaf april 2021 hun nummerplaat laten schrappen, hebben recht op een Brussel'Air-premie van tussen de 500 en 900 euro. De premie is een mobiliteitsbudget dat je 'à la carte’ kan uitgeven aan verschillende mobiliteitsopties.

Agic juicht de budgetverhoging van Brussel’AIr toe, maar hekelt tegelijk dat het MIVB-abonnement beperkt is in de tijd en slechts toekomt aan de eigenaar van de geschrapte nummerplaat. Andere gezinsleden kunnen hier niet op terugvallen.

Wat is de LEZ en waarvoor dient het?

Sinds 2018 bestaat er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zoals in veel andere Belgische steden, een Lage Emissie Zone (LEZ). Die moet helpen in de verbetering van de luchtkwaliteit. Omdat Brussel geen zware industrie op zijn grondgebied heeft, draagt vooral het transport bij tot de slechte luchtkwaliteit in de stad.

Ter herinnering: het hele grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. Pendelaars hoeven dus geen rekening te houden met de LEZ op de Ring en op bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni