Stad wil met eigen klimaatplan 40 procent minder uitstoten

Schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten Khalid Zian (PS) stelt het Klimaatplan van de stad voor.
© MD/BRUZZ
| Schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten Khalid Zian (PS) stelt het Klimaatplan van de stad voor.
© MD/BRUZZ
| Schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten Khalid Zian (PS) stelt het Klimaatplan van de stad voor.

Meer dan 300 ideeën omzetten in concrete maatregelen en doelstellingen: dat wil de stad Brussel bereiken met haar eigen klimaatplan. Door efficiënter materiaal aan te kopen, volop in te zetten op digitalisering en een groen participatiebudget voor burgers moet de uitstoot tegen 2030 met 40 procent gedaald zijn.

Alvorens een nieuw klimaatplan op te stellen, liet de Stad een balans opmaken van het ‘Agenda 21’-plan dat het al in 2008 lanceerde. Daaruit moet blijken dat de CO2-uitstoot op haar grondgebied al met 16 procent is gedaald, voor de eigen administratieve diensten ligt dat cijfer met 18 procent nog iets hoger.

Toch is dat niet genoeg als Brussel de Europese doelstellingen wil halen die in 2015 in de Conventie van Parijs werden vastgelegd. “Elk bestuursniveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, introduceerde schepen van Milieu Khalid Zian (PS) het nieuwe Klimaatplan op een persconferentie. “Los van enkele sceptici zoals Trump, die weersomstandigheden nog steeds verwarren met het klimaat, is iedereen het er over eens dat de menselijke activiteit een groot effect heeft op ons klimaat.”

In een stad als Brussel vertaalt zich dat volgens de balans nu al in twee concrete risico’s: overstromingen door hevige regenval en de creatie van “stedelijke hitte-eilanden” als gevolg van zeer plaatselijke temperatuurstijgingen, vooral dan in straten zonder groen.

Participatief proces

De belangrijkste elementen uit het nieuwe plan zijn misschien wel de doelstellingen. De Stad wil tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uitstoten, weliswaar ten opzichte van 1990. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen moet tegen dan op 27 procent liggen, en ook de energie-efficiëntie moet met datzelfde cijfer verbeteren.

Om de concrete initiatieven af te bakenen die moeten bijdragen om die doelstellingen te halen, deed de Stad beroep op de eigen administratieve diensten en een participatieproces. Daar kwamen volgens schepen Zian meer dan 300 ideeën uit, die zo mee de basis vormden voor het klimaatplan. Zo zal de Stad bijvoorbeeld leegstaande lokalen ter beschikking zal stellen van burgers die met duurzame initiatieven in de weer zijn, maar er komt ook een participatief groen budget van 200.000 euro. Burgers kunnen zo projecten voorstellen en uiteindelijk ook kiezen die de Stad zal uitwerken.

Telewerk

Maar het stadsbestuur kijkt ook vooral in eigen boezem. Een commissie voor duurzame aankopen moet ervoor zorgen dat ook bij overheidsopdrachten veel meer rekening wordt gehouden met het milieu. De aankopen van de Stad zullen ook zoveel mogelijk via gezamenlijke openbare bestedingen of groepsaankopen gebeuren.

Daarnaast gaat er ook veel budget naar de digitalisering van fysieke dossiers (1,6 miljoen euro), de productie van hernieuwbare energie via zonnepanelen (7 tot 8 miljoen euro) en het efficiënter gebruik van licht in openbare gebouwen en op de openbare weg (3 miljoen euro). Door het eigen personeel meer te laten telewerken en de mobiliteit rond scholen te diversifiëren, wil de stad ook het woon-werkverkeer met zeker 10 procent verminderen.

OCMW's en ziekenhuizen nog niet betrokken

Het klimaatplan werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad maandagavond, al betreurde de oppositie dat andere instellingen zoals het OCMW en de ziekenhuizen van de stad niet mee in het bad getrokken worden. De concrete uitvoering van het plan zal ook voornamelijk door de volgende meerderheid moeten gebeuren, maar volgens de schepen is het Klimaatplan een goede basis waar concrete en meetbare acties uit zullen voortkomen.

Wie graag de vinger aan de pols houdt, kan voor alle info terecht op www.klimaat.brussel.be. Het Klimaatplan zal ook aan het brede publiek worden voorgesteld op het Milieufestival, op 3 juni aan Thurn & Taxis en in het Jubelpark.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?