Veel Brusselaars respecteren regels rond vuilnisophaling niet

31 januari 2020: een gedeeltelijke staking bij Net Brussel maakt dat vuilniszakken blijven staan op de Elsensesteenweg en elders 31 januari 2020: een gedeeltelijke staking bij Net Brussel maakt dat vuilniszakken blijven staan op de Elsensesteenweg en elders
© Peter Dhondt-BRUZZ
© Peter Dhondt-BRUZZ

Sinds 2010 zijn Brusselaars verplicht om al hun huishoudelijk afval te sorteren, maar de laatste jaren hebben ze de neiging om de regels voor afvalophaling steeds minder na te komen. Daarom lanceert Net Brussel samen met Fost Plus een nieuwe informatiecampagne.

Volgens Net Brussel houden sommige inwoners zich minder goed aan de regels, wat tot problemen leidt "zoals afval in de verkeerde zakken, slecht samengebonden karton, zakken die op de verkeerde plaats zijn gezet, open zakken, zakken die meer dan 15 kg wegen, glas in de witte zakken, enzovoort." Dat leidt op zijn beurt tot onder andere meer vervuiling en ongevallen bij de personeelsleden.

Met een nieuwe informatiecampagne willen Net Brussel en Fost Plus de correcte manier van aanbieding van het afval aan de huis-aan-huisophaling aanmoedigen. "Ons doel was de boodschap zo positief mogelijk te maken en het ritueel van het vuilnis buitenzetten tot een moment van burgerzin te maken, niet van dwang," zegt Fost Plus.

De campagne wordt verspreid via sociale media en via affiches in metrostations, bushokjes en op de ophaalwagens van Net Brussel. Op de website mijnvuilniszakken.brussels kunnen burgers terecht voor een overzicht van alle regels, ook specifieke regels per soort zak. Zo kan tuinafval dat niet in de groene zak past, ook langs de gevel worden gelegd, maar moeten de takken samengebonden zijn met een natuurlijk touw.

Gerichte acties

Om de campagne op het terrein kracht bij te zetten, zijn dertien Brusselse gemeenten uitgekozen voor gerichte acties. Met hun goedkeuring zullen Net Brussel en Fost Plus tijdelijk met biologische verf de exacte plaatsen markeren waar inwoners hun vuilniszakken kunnen plaatsen. "Dat is niet aan de voet van bomen, noch bij een openbare vuilnisbak," meldt Net Brussel "De juiste plaats om je vuilniszakken te plaatsen is langs je gevel."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?