Bepaalde fietspaden mogen aangelegd worden zonder vergunning

© Belga
27/04/2022

De Brusselse regering heeft een reeks besluiten goedgekeurd over stedenbouwkundige vrijstellingen en vergunningen van beperkte duur. Het gaat om projecten van geringe omvang en vergunningen beperkt in duur, zo meldt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. Gemarkeerde fietspaden met zachte paaltjes op gemeentewegen kunnen vanaf nu zonder vergunning worden aangelegd.

"Brussel heeft nood aan snelheid en efficiëntie. Deze vereenvoudigde procedures zullen het leven van veel Brusselaars vergemakkelijken", zegt Smet (One.brussels-Vooruit).

"Voortaan kunnen Brusselaars makkelijker hun woning gebruiken voor een vrij beroep of om privécursussen te geven. Zonnepanelen en muurschilderingen op zijgevels kunnen zonder vergunning. Hetzelfde geldt voor het verhogen van een dak om het te isoleren, op voorwaarde dat de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) wordt nageleefd. Tot slot is voor de aanleg van gemarkeerde fietspaden op gemeentewegen en het afscheiden ervan met zachte paaltjes geen vergunning meer nodig, alsook het schrappen van een parkeerstrook om er een fietspad aan te leggen," vervolgt hij.

Smet benadrukt dat de vrijstellingen niet gelden voor projecten die aan een milieueffectenrapport of -studie onderworpen zijn. Voortaan geldt een vergunningsvrijstelling van maximaal 6 maanden voor sociale of culturele projecten of projecten gelinkt aan een uitzonderlijke situatie, zoals een noodsituatie, een crisis of een situatie met uitzonderlijke behoefte als gevolg.

Daklozenopvang

Ook is niet langer een vergunning nodig om daklozenopvang mogelijk te maken. Voorts komt er een vrijstelling voor de bestemmingswijziging van een deel van een woning om er een vrij beroep of een bedrijf voor intellectuele dienstverlening in onder te brengen, onder meer medische en paramedische beroepen en het geven van privécursussen. Daarnaast is niet langer een stedenbouwkundige vergunning nodig voor een reeks isolatiewerken zolangt er geen afwijking van de GSV is.

Er geldt ook een vergunningsvrijstelling voor fresco's in de openbare ruimte, onderhoud van hoogstammige bomen, waterbeheersystemen, zonnepanelen en waterpompen, en een reeks ingrepen bij werven en wegenwerken. Aan elk van deze vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni