20190414 ZOOM Rekeningrijden BRUZZ ACTUA 1658

| Met SmartMove wil Brussel de files te lijf gaan

Brussel mag slimme kilometerheffing verder onderzoeken

SVG
26/05/2021
Updated: 26/05/2021 09.31u

SmartMove, het Brusselse rekeningrijden, stond vandaag op de agenda van het Overlegcomité. De Brusselse regering wil de juridische en technische bezwaren wegwerken die er rezen tijdens het overleg met Vlaanderen en Wallonië. Het Overlegcomité gaat hiermee akkoord.

Eind maart liep de overlegfase af met Wallonië en Vlaanderen over SmartMove, het Brusselse rekeningrijden. Zoals bekend verzetten de twee deelstaten zich met hand en tand tegen wat zij een ‘stadstol’ noemen.

SmartMove staat in het Brussels regeerakkoord en de ontwikkeling van de app maakt deel uit van het pas goedgekeurde Europees relanceplan. De Brusselse regering wil SmartMove invoeren in overleg met de andere gewesten, maar dat overleg heeft nog geen doorbraak opgeleverd.

Fiscale ongelijkheid

Uit verschillende werkgroepen met de deelstaten zijn onder meer heel wat fiscale bezwaren gerezen. Zo is er mogelijk sprake van een ‘dubbele belasting’, namelijk dat Vlamingen en Walen twee keer belasting zullen moeten betalen voor hetzelfde. Vlamingen en Walen zullen namelijk de verkeersbelasting in het eigen gewest wel nog betalen, in tegenstelling tot de Brusselaars die de verkeersbelasting zien verdwijnen. Zo'n dubbele belasting voor Vlamingen en Wallonië is strijdig met het fiscaal recht. Vlaanderen en Wallonië vinden ook dat er sprake is van fiscale ongelijkheid.

Er is ook de vrees voor inschrijvingstoerisme. Bedrijven zouden massaal auto’s kunnen inschrijven in Brussel (zonder verkeersbelasting) en er vervolgens mee in Vlaanderen kunnen rondrijden (zonder kilometerheffing). Dat misbruik zou dan weer nadelig zijn voor de financiën van Wallonië of Vlaanderen.

Tot slot zijn er ook mobiliteitsbezwaren. Als het Brussels Gewest SmartMove invoert, riskeert het hinterland meer verkeer te moeten slikken, met files en slechte luchtkwaliteit tot gevolg.

Samenwerking

Brussels Minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) zei onlangs in het parlement dat hij zich wil inschrijven in het samenwerkingsfederalisme en het overleg alle kansen wil geven. De Brusselse regering heeft vandaag aan het Overlegcomité formeel gevraagd of de bezwaren die zijn gerezen tijdens de verschillende werkgroepen juridisch verder kunnen worden afgetoetst, bij de Europese Unie en bij de Raad van State. Er zullen ook extra berekeningen worden gemaakt die moeten nagaan of SmartMove voor extra verkeer zal zorgen in de rand.

Het Overlegcomité heeft zopas beslist dat het overleg verder kan gaan. Het is nu onder meer aan de Raad van State om te onderzoeken of de Brusselse kilometerheffing juridisch standhoudt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni