| Agressief rijgedrag vindt 60 procent van de mensen een probleem in Brussel.

Brusselaars krijgen vaker te maken met verkeersagressie en drugsoverlast

Jasmijn Post
© BRUZZ
31/12/2022

Er bestaan problemen waar burgers in Brussel meer mee te maken krijgen dan in de rest van het land, zoals overlast van drugs en verkeersagressie. Dat blijkt uit de analyse van de tiende editie van de Veiligheidsmonitor, een grootschalig bevolkingsonderzoek.

De Veiligheidsmonitor 2021 is een onderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden. Bijna 400.000 Belgen kregen de vragenlijst in de bus, een kwart vulde die in. De enquête gaat over buurtproblemen, onveiligheidsgevoel en de politiewerking.

De belangrijkste buurtproblemen gaan over verkeersoverlast. Opvallend is dat agressief verkeersgedrag in Brussel volgens de burgers voor meer overlast zorgt dan in de andere gewesten. Het gaat om 38 procent van de Vlamingen die zich eraan stoort, tegenover 57 procent in Wallonië en 60 procent in Brussel.

Andere buurtproblemen zijn samenscholingen en drugs- en alcoholgebruik. 35 procent van de Brusselaars stoort zich daaraan. De Brusselse cijfers overstijgen die van andere grote steden ruimschoots: het aantal mensen dat zich stoorde aan alcohol- en drugsgebruik was in Antwerpen, Henegouwen en Luik veel lager. Ook drugsverkoop op straat stoort de Brusselaars het meest.

702bb5db-buurtproblemen.jpg

| Drugsgerelateerde overlast in de resultaten van de studie.

Zowel verkeersproblemen als overlast door middelengebruik zaten in de periode van 2018 - 2021 in de lift. Die elementen droegen ook bij tot het onveiligheidsgevoel waarover de ondervraagden rapporteren. Ook het onveiligheidsgevoel is licht gestegen. In 2021 gaf 9 procent van de ondervraagden aan zich onveilig te voelen, 3 procent meer dan tijdens de vorige ondervraging.

In de periode tussen 2018 en 2021 hebben een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden, verklaart korpschef Olivier Slosse de uitkomst van de studie. De coronacrisis maakt daar deel van uit. De politie stelt vast dat zowel druggebruikers als drugsverkopers vrij spel hebben gekregen in de publieke ruimte vanwege het gebrek aan sociale controle tijdens de lockdown.

Slosse benadrukt dat verkeersagressie geen nieuw fenomeen is, maar de laatste jaren mogelijk heviger is geworden vanwege veranderende voorkeuren op vlak van mobiliteit. Op plaatsen waar de openbare ruimte opnieuw wordt ingedeeld, ontstaan soms bijkomende conflicten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni