Dapperheidsplein Parking Wagens
© Saskia Vanderstichele

Lawaai blijkt een van de grootste bronnen van ergernis bij de Brusselaar, met het geluid van verkeer op kop. Dinsdag 14 februari zal Leefmilieu Brussel dan ook de eerste geluidsradar installeren om geluid van voertuigen te meten. De radars kunnen op termijn ook gebruikt worden om te verbaliseren.

Volgens een studie van de ULB wordt 70 procent van de bevolking in het Brussels Gewest blootgesteld aan wegverkeer met een geluidsniveau dat hoger ligt dan door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen (53dB). Er wordt geschat dat elke inwoner van de hoofdstad acht gezonde levensmaanden verliest door die geluidsverontreiniging.

Om zicht te krijgen op de ernst van de situatie, zal het gewest nu geluidsradars plaatsen. Het eerste exemplaar komt aan de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek. De bedoeling van de radars is vooreerst wetenschappelijke data te verzamelen, maar op termijn kunnen de toestellen misschien ook geluidsovertredingen vaststellen.

In Frankrijk loopt met dezelfde radarsystemen namelijk een test om te luide voertuigen te beboeten. Milieuminister Maron liet vorig jaar al verstaan dat die optie ook op tafel ligt in Brussel, “maar concrete plannen of een wettelijk kader zijn er nog niet.”

Leefmilieu Brussel kon aan BRUZZ niet bevestigen of die plannen ondertussen al uitgewerkt zijn.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie