Gemeente Schaarbeek legt dag na ongeval circulatieplan rond Azaleawijk op tafel

© Google Maps
| De aanrijding gebeurde in de Jan Stobbaertslaan.

De gemeente Schaarbeek zit woensdag samen met de buurtbewoners rond de Azaleawijk aan het Boodschapinstituut Schaarbeek, waar gisteren een meisje op het zebrapad is aangereden toen ze van school kwam. De buurtbewoners klagen al langer over de onveilige situatie die het transitverkeer veroorzaakt. De gemeente legt nu een aantal voorstellen op tafel. In die scenario’s zou het kruispunt aan de school een autoluw voorplein moeten worden, in plaats van het drukke kruispunt dat het nu is.

Het ongeval aan het Boodschapinstituut in Schaarbeek, waarbij dinsdagnamiddag een meisje op het zebrapad werd aangereden, zorgt voor veel consternatie. Hoewel het meisje er vanaf is gekomen met een gebroken arm, is het incident voor velen een wake-up call om iets te doen aan de onveilige situatie in de buurt van de Jan Stobbaertslaan.

“In deze buurt zijn er meer dan 1.500 schoolgaande kinderen die elke dag de straat op moeten. Doorheen de jaren neemt het transitverkeer alleen maar toe. Wij willen een autoluwe zone maken van onze wijk”, zegt een van de ouders uit de klas van het meisje dat gisteren werd aangereden. De bezorgde vader legt uit dat de buurt al langer ijvert voor een ommezwaai op vlak van verkeer. Het uittesten van een schoolstraat hoorde daar ook bij. Dan gaat de straat waarin de schoolpoort gelegen is tijdens de spitsuren ‘s ochtends en ‘s avonds even dicht, zodat de leerlingen veiliger hun school binnen en buiten kunnen.

Schoolstraat geen succes

Maar, zo beschrijft de ouder, die testschoolstraat was geen succes aan het Boodschapinstituut Schaarbeek. “Dat vroeg enorm veel energie van de ouders en de school. Ik maakte zelf ook verschillende keren mee dat automobilisten in discussie gingen en naar mij riepen. Daar heb ik ‘s ochtends vroeg geen zin in.”

Bovendien lijkt de schoolstraat voor hem slechts een tijdelijke oplossing: “Binnen de schoolstraat zelf geeft dat een aangename verkeersveilige situatie, maar overdag en in de straten errond blijft het transitverkeer verder razen. Het is een goede zaak dat we met de gemeente samenzitten voor een betere oplossing.”

“Voor een schoolstraat heb je inderdaad de betrokkenheid van de ouders en de school nodig. De straat wordt dan even afgesloten door nadarhekken en die moeten bewaakt worden. De gemeente voorziet voor de vrijwilligers wel een vergoeding, maar na een testfase van drie maanden bleek de evaluatie van de schoolstraat aan het Boodschapinstituut negatief”, reageert schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier (Groen).

Doel van autoluwe wijken in Schaarbeek

Daarom zit de gemeente deze week samen met de buurtbewoners en de scholen van de Azaleawijk, vlak aan het Boodschapinstituut, om een betere oplossing te vinden. De dialoogavonden stonden al ingepland in oktober, maar moesten door corona opgeschoven worden.

De gemeente formuleert zijn doelstelling om de wijk autoluw te maken en stelt verschillende scenario’s voor aan de buurtbewoners die besproken zullen worden. Zo wordt de verkeerssituatie in de Azalealaan geëvalueerd en liggen er vier verschillende scenario’s (zie kaartjes onderaan) op tafel voor de Jan Stobbaertslaan.

In twee van die scenario’s zou er bijvoorbeeld een knip komen op het kruispunt waar het ongeval is gebeurd, in combinatie met een circulatieplan zodat de buurt autoluw wordt. “De buurtbewoners moeten over de verschillende scenario’s beslissen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een lussensysteem invoeren, waarbij je wel nog alle straten kan bereiken maar verkeer dat wil doorsteken wordt gemeden. Ook een kop-staartformule is een optie. Dat zijn eenrichtingsstraten waarbij je terug uitkomt op de plek waar je gestart bent.”

Op dit moment (scenario A) wordt al het verkeer naar de Jan Stobbaertslaan geleid en het deels heropenen van de Eisenhowerlaan voor twee richtingen is vanuit de buurt gevraagd als mogelijke oplossing door de buurtbewoners, "maar dat wordt vanavond en morgen bediscussieerd."

Na winter 2021

Byttebier legt wel uit dat die aanpassingen er ten vroegste pas aan het einde van de winter zouden kunnen komen. “Afhankelijk van het scenario dat de bewoners verkiezen bekijken we hoeveel het tijd inneemt. Wegenstudie maakt de plannen op en dan wordt het uitgevoerd door openbare werken, maar asfaltering en dergelijke zijn in de winter moeilijker.”

“Na het ongeval van gisteren hoop ik dat iedereen beseft dat het niet om een ’folieke' gaat, maar dat een oplossing noodzakelijk is”, sluit de schepen van Mobiliteit af.

Azaleawijk circulatieplan
Scenario A: Dit is hoe de verkeerssituatie er nu uitziet. De blauwe pijlen duiden op de laatste aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de Azaleawijk die enkel voor eenrichtingsverkeer toegankelijk is.
Azaleawijk circulatieplan
Scenario B: In dit scenario zou een deel van de Eisenhowerlaan (waar de gele pijltjes te zien zijn), opnieuw tweerichtingsverkeer worden. De rode pijlen wijzen op een lussensysteem waarbij transitverkeer wordt vermeden. Op de arcering zou er een verhoging komen waar auto's niet langs kunnen.
Azaleawijk circulatieplan
Scenario C: In dit scenario komt er geen knip in de Jan Stobbaertslaan.
Azaleawijk circulatieplan
Scenario D: Hier wordt er opnieuw voor een lussensysteem en knip gekozen. De voorkeur van schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier gaat uit naar scenario C en D, omdat die het meest ambitieus zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?