Brussels Airlines Avro toestel vliegtuig

Impactstudie geluidshinder Zaventem moet klaar zijn tegen juni

© Belga
01/02/2019

Een nieuw vonnis verplicht de federale regering om tegen 3 juni een impactstudie klaar te hebben over de geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen van en naar de luchthaven van Zaventem.

Die studie moet er komen op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per maand, zegt de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault vrijdagavond. Volgens Fremault moet de federale regering er ook over waken dat het aantal inbreuken op de Brusselse geluidsnormen niet stijgt.

Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn tegen de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01.

Toen ging de rechter echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden.

De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem moest uitvoeren. Omdat die studie er nog steeds niet is, was het Brussels Gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die beslist nu dus dat de impactstudie er tegen juni moet zijn

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit , Brusselse geluidsnormen , Brussels Airport , Céline Fremault , geluidshinder

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni