| De Odon Warlandlaan is vandaag in een niet al te beste staat.

Jetse Odon Warlandlaan wordt groener en verkeersveiliger

AAB
© BRUZZ
02/05/2022

De versleten Jetse Odon Warlandlaan wordt volledig heraangelegd tussen de Pannenhuisstraat en de Charles Woestelaan. Er komt meer groen en de laan krijgt een veiligere indeling die het autoverkeer moet afremmen. Het openbaar onderzoek over de plannen loopt tot 26 mei.

De Odon Warlandlaan heeft volgens de gemeente Jette nood aan een facelift. De gemeentediensten deden daarom een vergunningsaanvraag om de straat tussen de Pannenhuisstraat en de Charles Woestelaan van gevel tot gevel te vernieuwen. Het openbaar onderzoek loopt van 27 april tot 26 mei, dat houdt in dat burgers en organisaties ze via het online-platform Openpermits.brussel kunnen inkijken en er op mogen reageren.

De werken zijn niet puur esthetisch, de gemeente Jette wil de straat ook veiliger maken voor de bewoners en voor actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers). De oppervlakte van het kruispunt met de Jacques Vandevleetstraat wordt sterk beperkt, het wordt een soort half rondpunt waar je maar 20 km/u mag rijden. Er komen ook verkeersplateaus. Fietsers zullen gemakkelijk kunnen doorsteken over het pleintje, dankzij een kort stukje fietspad.

Verder op de straat komen asverschuivingen, om autobestuurders te dwingen hun snelheid te matigen. Het aantal parkeerplaatsen in de straat gaat licht omlaag, en vermindert van 66 naar 58. Vier daarvan zullen bestemd zijn voor elektrische auto's.

Vergroening

Voor de bouwprojecten zullen een aantal van de bestaande bomen gekapt worden, een deel wordt wel behouden. Op verschillende plaatsen komen nieuwe bomen en struiken, de doorlaatbare groene oppervlakte wordt groter gemaakt. Decoratieve rotsen en stadsmeubilair zoals banken en fietsrekken staan alsook in de plannen van de gemeente.

De gemeente wacht op goedkeuring vooraleer er aan de slag kan worden gegaan. Na het openbaar onderzoek gaat de overlegcommissie aan de slag met de binnengekomen reacties en adviezen. De overlegcommissie levert zelf een advies af, dat later een van de elementen is om een vergunning af te leveren.

Niet enkel de bovengrond wordt opgeknapt, ook de riolering en afwatering in de wijk moet hersteld worden. Watermaatschappij Vivaqua zal die werken eerst uitvoeren, weet de krant La Dernière Heure.

Plan van de heraanleg

| De oppervlakte van het kruispunt van de Odon Warlandlaan met de Berréstraat, Spruytstraat en Vandervleetstraat wordt sterk beperkt

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni