Minder schadelijke stoffen in Brusselse lucht door LEZ

© BRUZZ
07/12/2023
Updated: 07/12/2023 14.36u

In 2018 voerde Brussel een lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit in de straten op te krikken. Het aantal schadelijke stoffen in de lucht kende sindsdien al dalingen van 30 procent en meer. Dat tonen nieuwe cijfers van Leefmilieu Brussel. Ondertussen grijpt mobiliteitsorganisatie Touring de cijfers aan om te pleiten voor uitzonderingen, met name voor mensen met beperkte mobiliteit en ouderen. Door de LEZ wordt volgens Touring hun mobiliteit namelijk danig ingeperkt.

Luchtvervuiling is een groot probleem in Brussel en zorgde in ons land voor naar schatting zo’n 5330 vroegtijdige sterfgevallen in 2020. Brussel besloot daarom in 2018 de verkeersemissies aan te pakken die met giftige stoffen zoals stikstofdioxide (NO2) hiervoor de hoofdverantwoordelijke is. Met de invoering van de LEZ worden geleidelijk aan de meest vervuilende voertuigen van de weg gebannen.

Sinds 2018 is het aandeel van dieselvoertuigen op de weg zo bijna gehalveerd en dat begint zich ook meer en meer in de luchtmetingen te tonen. Tussen 2018 en 2022 daalde de uitstoot van NO2 langs de Brusselse hoofdwegen met 30 procent, blijkt uit de jongste metingen van Leefmilieu Brussel. Over alle 12 meetstations in Brussel gaat het om een daling van 10 procent per jaar gemiddeld. Ook de uitstoot van stikstofmonoxide, fijn stof en zwarte koolstof daalden met respectievelijk 31, 30 procent en 62 procent.

Mijlpaal

Toch is er nog steeds werk aan de winkel. Hoewel in 2022 alle meetstations aan de Europese jaarnorm van 40 µg/m³ voor NO2 voldeden, liggen die waarden nog steeds ver boven de aanbevolen grenzen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tegen 2030 wil het Brussels Gewest onder die lat gaan en daarom zal de LEZ nog geleidelijk aan worden aangescherpt.

De volgende mijlpaal in 2025 geldt voor euro 5 diesel-en euro 2 benzine auto's, maar ook voor vrachtwagens, gemotoriseerde tweewielers, driewielers en vierwielers. De uitfasering van alle voertuigen met verbrandingsmotor, met uitzondering van vrachtwagens en bussen, is gepland voor 2035.

De laatste monitoring van Leefmilieu Brussel toont een vermindering aan van bepaalde vervuilende stoffen en, voor de eerste keer, een daling van NO2 langs de hoofdwegen sinds 2018. Kaart volgens het SIRANE-model

| De laatste monitoring van Leefmilieu Brussel toont voor de eerste keer, een daling van NO2 langs de hoofdwegen sinds 2018. Kaart volgens het SIRANE-model, in het kader van een project van de Université Catholique de Louvain (UCL) en gefinancierd door Bloomberg Philantropies (2023.) Legende: gemiddelde concentratie NO2 µg/m3.

Touring pleit voor uitzonderingen

Ondertussen roept Touring op tot een herziening van de planning omtrent de verstrenging van de lage-emissiezone. Ook vraagt de mobiliteitsorganisatie uitzonderingsmaatregelen voor ouderen en personen met een beperkte mobiliteit.

De mobiliteitsorganisatie is verder van mening dat de daling ook zonder lage-emissiezone zou zijn bereikt, "dankzij technologische vooruitgang, een steeds groener wordend wagenpark, en een toenemend ecologisch bewustzijn van burgers over hun vervoerswijze en -frequentie".

Touring grijpt de cijfers ook aan om te pleiten voor uitzonderingen, met name voor mensen met beperkte mobiliteit en ouderen. Door de LEZ wordt volgens de mobiliteitsorganisatie hun mobiliteit namelijk danig ingeperkt. "Deze situatie belemmert hun actieve deelname aan het sociale en culturele leven, beïnvloedt hun sociale identiteit en dreigt hen te isoleren", klinkt het. Daarnaast wil Touring dat ook de lage jaarlijkse kilometerstand van deze groepen mee in rekening wordt genomen om uitzonderingen toe te staan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni