N-VA wil bij start volgende regering vliegwet voor Brussels Airport

© Yves Dejardin

De N-VA wil dat de vliegwet voor Brussels Airport, die de vliegroutes en -procedures vastlegt, van bij de start van de nieuwe regering op papier staat. Dat zei Ben Weyts op vragen van Actie Noordrand, die actiecomités tegen vliegtuiglawaai groepeert uit de Noordrand boven Brussel.

Actie Noordrand bevroeg de partijen of zij achter de de uitvoering van het vonnis staan dat een Brusselse rechter op 30 mei vorig jaar uitsprak en waarbij de Belgische staat veroordeeld werd om op straf van forse dwangsommen binnen 90 weken de aanpassingen aan de vliegroutes ongedaan te maken die ex-staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) in 2013-2014 doorvoerde. De rechter legde de overheid ook op om een Staten-Generaal te organiseren met politieke en andere belanghebbenden. De Staat tekende geen beroep aan. Dat deden gemeenten zoals Wezembeek-Oppem wel. Van de Staten-Generaal kwam tot dusver niets in huis.

In zijn antwoord spreekt Weyts zich niet uit over het vermelde vonnis, maar beklemtoont hij wel dat de nieuwe vliegwet moet uitgaan "van het beginsel gelijke lusten, gelijke lasten en van objectieve, ongekunstelde principes, dus ook zonder het vrijwaren van gepriviligeerde no fly-zones in het Brussels Gewest". "De Brusselse geluidsnormen zijn deloyaal en ronduit egoïstisch. Als deze onverkort gehandhaafd blijven, dan dient de financiering van het Brusselse Gewest ook maar op tafel te komen", aldus Weyts.

CD&V volgt het vonnis

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)
© PhotoNews
| Kris Peeters (CD&V.)

In hun reactie scharen Kris Peeters en Sonja Becq zich namens CD&V achter de uitvoering van het vonnis en halen hierbij uit naar federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) "die er nooit werk van gemaakt heeft".

"Het dossier is nooit op de Ministerraad gebracht. De terugkeer naar de situatie voor het plan-Wathelet is essentieel om de rust in dit dossier te herstellen". CD&V pleit voor een vliegwet met hierin een evenwichtige geografische spreiding van de vluchten. "We vertrekken van maximaal vliegen op bestemming omdat dit globaal leidt tot minder brandstofverbruik en vervuiling", aldus Peeters en Becq.

Groen steunt uitbreiding Brussels Airport niet

Ook Groen is voor de uitvoering van het vonnis en een evenwichtige spreiding. De partij is tevens voorstander van een afbouwplan voor nachtvluchten zodat tegen 2025 geen vliegtuigen meer 's nachts opstijgen of landen. Per luchthaven dient tevens een emissieplafond voor CO2 en andere polluenten te worden ingesteld. Er dient ook meer geïnvesteerd in internationaal treinverkeer en de vervanging van korte afstandsvluchten door treinritten. "Groen steunt ook de uitbreidingsplannen van Brussels Airport niet", aldus Johan Malcorps, Bart Staes en Karine Metens.

SP.A: 'Geen geprivilegieerde zones'

Bert Anciaux 5 BRUZZ ACTUA 1646
© Bart Dewaele
| Bert Anciaux (SP.A)

In korte reacties laten ook Open VLD en SP.A weten voorstander te zijn van een eerlijke spreiding van het vliegtuigverkeer waarbij ook het Brussels Gewest zijn deel van de hinder op zich neemt.

"De veiligheid van de vliegtuigen en de leefbaarheid voor omwonenden moeten centraal staan", aldus Diederik Pauwelyn (Open VLD).

Terwijl Open VLD zich niet uitspreekt over het vonnis, staat Bert Anciaux (SP.A) wel achter de uitvoering. "De omleiding van vliegtuigen boven de Noordrand dient ongedaan gemaakt. Er mogen geen geprivilegieerde zones zijn, ook niet als daar adellijke dames en heren wonen. De hinder moet vooral aan de bron beperkt te worden", aldus Anciaux.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?