| De Titiaanstraat in de Europese Wijk

Nieuwe stoepen en veiligere kruispunten in Europese Wijk

AV
© BRUZZ
12/04/2022

In april starten werken in de Titiaanstraat en de Bordiaustraat in de Europese Wijk, om tegen het najaar de stoepen te vernieuwen. Die zijn vandaag in slechte staat. Daarbij worden ook de kruispunten aangepakt en veiliger gemaakt, en er komen extra bomen. “Het gaat om een algemeen project waarbij we in de verschillende wijken in Brussel straten identificeren waar de voetpaden in slechte staat zijn.”

Binnenkort starten er werken in de Titiaan- en Bordiaustraat om de openbare ruimte te herstellen of gedeeltelijk opnieuw aan te leggen. “We hebben samen met de dienst en op basis van een aantal reacties uit de buurt vastgesteld dat er straten zijn in de Europese Wijk waar vooral voetpaden in slechte staat zijn, en met deze werken willen we hier iets aan veranderen,” vertelt Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare werken in de Stad Brussel (Ecolo-Groen).

"Het zijn werken om het comfort van de voetganger te verbeteren en meer groen te voorzien"

Bart Dhondt, Schepen Mobiliteit en Openbare werken Stad-Brussel (Ecolo-Groen)

Ook de kruispunten worden verbeterd. Vandaag kunnen automobilisten hun auto immers parkeren tot op de kruispunten, wat overstekende voetgangers aan het zicht onttrekt. Zo zal er gewerkt worden aan voetpadverbredingen ter hoogte van de kruispunten met de Patriottenstraat, de Standaardstraat, de Franklinstraat, de Tintorettostraat, de Belfortstraat en de Eedgenotenstraat. Voetgangers worden zo zichtbaarder en kunnen dan veiliger oversteken.

Ook wordt het kruispunt met de Keizer Karelstraat geasfalteerd en de oversteekplaatsen voor voetgangers worden er gemarkeerd. Daarnaast zullen er meer fietsenstallingen en bomen voorzien worden. Momenteel is er immers helemaal geen openbaar groen in de twee straten. “Het zijn voornamelijk werken om het comfort van de voetganger te verbeteren, de verkeersveiligheid aan te pakken en meer groen in de straat te voorzien.”

Om bewoners op de hoogte te brengen van de werken komt de 'Babbeleir' (een mobiele stand van de Stad Brussel) op dinsdag 19 april van 16 tot 18 uur naar de winkel Morning Cycles, in de Titiaanstraat. “We gebruiken de Babbeleir meer en meer om projecten op een flexibele manier te komen uitleggen in de buurt. Mensen kunnen zo informatie krijgen over, en hun reactie geven op het project dat we willen uitvoeren.”

2022-04-12_10_45_47-h_travaux_publics_4.bureau_detudes_dessin_9._echange_plans_entre_dessinateurs.png

| Zes varianten voor de Bordiaustraat.

“We willen vooral de meningen kennen over de Bordiaustraat, daar hebben we een aantal varianten geïdentificeerd. En we willen daar eerst de reacties van de buurt over verzamelen vooraleer we één van die varianten kunnen uitvoeren." Een variant heeft bijvoorbeeld een gemarkeerd fietspad, een andere heeft een asverschuiving voor autoverkeer, en nog een andere heeft meer parkeerplaatsen.

De werken zullen zo’n zestien weken duren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni