| Een nieuwe studie over de windnormen zou voor de ombudsman van Brussels Airport niet nodig zijn.

Ombudsman vindt nieuwe studie over windnormen op Brussels Airport onnodig

© Belga
14/09/2022

Er is geen nood aan een nieuwe veiligheidsstudie over de windnormen die het baangebruik op Brussels Airport bepalen, omdat "er al vier studies bestaan over dit onderwerp". Dat zegt de ombudsman van de luchthaven, Philippe Touwaide, woensdag.

De federale overheidsdienst Mobiliteit had de ombudsman om advies gevraagd over de opportuniteit van zo'n nieuwe studie, zegt Touwaide. Maandag had minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in de Franstalige krant La Dernière Heure gezegd dat in het dossier van de vluchten boven Brussel allereerst de windnormen verduidelijkt moeten worden. En er zou een onafhankelijk controleorgaan komen om na te gaan of die normen gerespecteerd worden.

Maar een nieuwe studie is volgens de ombudsman dus niet nodig. Hij wijst erop dat drie van de vier al gevoerde studies tot dezelfde conclusie komen: "een norm van 7 knopen op de preferentiële banen 25R en 25L".

Die norm, die werd opgenomen in een instructie van juli 2013, "wordt door het hof van beroep beoordeeld als de enige die wettig en rechtmatig is en niet in strijd is met de luchtvaartreglementering," stelt Touwaide. Maar die norm wordt niet gerespecteerd, zo voegt hij toe, omdat er in december 2013 een nieuwe instructie werd uitgevaardigd die voorrang geeft aan het gebruik van de banen 01 en 07. Daarbij worden de Brusselse gemeenten en Waals-Brabant vaker overvlogen.

Geen nieuwe ministeriële instructies sinds 2014

"Het hof van beroep heeft de Belgische staat veroordeeld voor zijn fout bij de organisatie van de landingen op baan 01, de staat moet de situatie van de omwonenden van baan 01 herstellen en terugbrengen in de toestand van voor de onwettig geachte handelingen," stelt de ombudsman. Hij benadrukt dat "de huidige keuze van de banen nog steeds wordt uitgevoerd volgens de als foutief beoordeelde instructies van 16 december 2013". Dat is niet de fout van luchtverkeersleider skeyes, klinkt het, omdat die sinds 2014 geen nieuwe ministeriële instructies heeft gekregen.

"De minister van Mobiliteit beschikt over alle nodige gegevens om vooruitgang te boeken met echte oplossingen voor het probleem van de overvluchten rond Brussel-Nationaal," meent de ombudsman. Hij wijst er onder meer op dat "de lijst van vliegtuigen met een vliegverbod niet is bijgewerkt sinds juli 2010, en dat er nog steeds 300 vrijstellingen worden verleend aan bepaalde maatschappijen die twaalf jaar de tijd hebben gehad om zich aan te passen".

Een van de initiatieven die Gilkinet nam om oplossingen te vinden voor de geluidshinder rond Brussels Airport, was het opstarten van een overlegplatform met onder meer de luchthavenuitbater, een reeks burgemeesters van rond de luchthaven en het Brussels gewest.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni