Een gewestestelijke weg in slechts staat: de beschadigde Bergensesteenweg na een waterlek in 2005.

| De beschadigde Bergensesteenweg na een waterlek in 2005.

Slechte staat wegen kost Gewest zo’n 270.000 euro aan schadevergoedingen

RV
© BRUZZ
27/02/2023

De gewestelijke mobiliteitsbeheerder Brussel Mobiliteit registreerde 120 claims van automobilisten die vonden dat ze schade aan hun voertuig hadden opgelopen door de slechte staat van een weg. In totaal werd vorig jaar voor 272.888 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Dat schrijft La Dernière Heure.

Wanneer een automobilist schade lijdt aan zijn voertuig door een beschadigde weg in Brussel, kan die zich richten tot de bevoegde instantie: bij een voorval op een gemeenteweg is dat bij de gemeente en bij een voorval op een gewestweg kom je terecht bij het Gewest. Die laatste is dan verplicht een schadevergoeding te betalen.

In 2022 ontving Brussel Mobiliteit 120 schadeclaims. Een pak minder dan het jaar ervoor, toen dat er 256 waren. In 2020 ging het om 148 schadeclaims.

De cijfers lijken dus erg te schommelen, maar dat komt omdat zo’n aanvraag nog tot 5 jaar na een ongeval kan worden ingediend. “Het komt geregeld voor dat verzekeraars 3 tot 4 jaar na het ongeval nog een claim indienen,” klinkt het bij Brussel Mobiliteit aan BRUZZ.

Voor gewestwegen (de meeste grote wegen) heeft Brussel Mobiliteit een procedure opgesteld voor "aangifte van een ongeval op een gewestweg". Via de website kan een formulier ingediend worden. Er moet uiteraard een defect zijn aan het wegdek, maar het Gewest moet ook verantwoordelijk zijn, en daar moet ook bewijs van zijn, aan de hand van een getuige of vaststelling door de politie. De schadeclaims vereisen dus geen juridische tussenkomst.

272.888 euro uitbetaald

Brussel Mobiliteit heeft vorig jaar 272.888 euro aan schadevergoedingen uitbetaald, terwijl dat in 2021 slechts 80.674 euro was. Wanneer je het bedrag met het aantal claims vergelijkt voor die twee jaren, ligt dat dus niet in dezelfde lijn.

"De bedragen die in 2022 werden teruggevorderd, houden niet noodzakelijk verband met de zaken die in dat jaar zijn ingediend, aangezien de procedures tijd vergen." Dat leidt tot het grote verschil tussen de jaarlijkse bedragen en het aantal jaarlijkse claims.

“Sommige jaren wordt een hoger bedrag uitgekeerd omdat de medische kosten na een ongeval soms heel hoog kunnen oplopen,” verduidelijkt de woordvoerder van Brussel Mobiliteit.

106.994 euro teruggevorderd

Omgekeerd kan het Gewest ook een vergoeding eisen voor schade aan de openbare weg door verkeersongevallen of daden van vandalisme. In dat geval vragen ze een vergoeding aan de verzekeringsmaatschappij van de dader of, heel zelden, aan de dader zelf.

In 2022 werd 106.994 euro gerecupereerd. Dat is minder dan de 167.164 euro die in 2021 en de 363.988 euro die in 2020 werden gerecupereerd. Het bedrag van de schade wordt berekend op basis van de reparatiefacturen.

In 2022 waren er 162 dossiers voor 'herstel van schade aan de openbare ruimte'. Ter vergelijking, in 2021 waren dat er 211. Toch zijn er ook een heel aantal dossiers waarvan de betrokkenen onbekend zijn, omdat de daders niet geïdentificeerd konden worden. Bijvoorbeeld, wanneer tijdens betogingen of rellen paaltjes in brand worden gestoken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni