| De app van Uber

Socialistische vakbond sluit 'historisch' akkoord met Uber

© Belga
21/10/2022
Updated: 21/10/2022 10.52u

Ooit omschreven ze Uber als "de baarlijke duivel", maar nu heeft de socialistische transportbond BTB een akkoord gesloten met de Amerikaanse taxidienst om de chauffeurs bij te staan. De christelijke en liberale vakbonden vinden het akkoord dan weer onbegrijpelijk.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vrijdag.

Weinig bedrijven zijn zo te vuur en te zwaard bestreden door de vakbonden als Uber. Maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat platformen als Uber ingeburgerd zijn. En dus verandert de socialistische transportbond BTB, deel van het ABVV, het geweer van schouder: ze heeft een akkoord met Uber gesloten om in ons land de chauffeurs te vertegenwoordigen en de sociale dialoog op te starten.

Daarbij worden minstens vier overlegmomenten per jaar gepland, kan de BTB op termijn een afgevaardigde aanduiden en krijgt de vakbond een fysiek aanspreekpunt in het Belgische kantoor van Uber, waar chauffeurs terechtkunnen bij problemen.

De bond en Uber verschillen nog steeds principieel over het statuut van de chauffeurs, staat expliciet in het akkoord, maar "die ideologische discussie mag niet langer tegenhouden dat we hun situatie proberen te verbeteren", zegt Tom Peeters, adjunct federaal secretaris bij BTB, in een dubbelgesprek met Laurent Slits, de topman van Uber in België.

Peeters en Slits spreken over een "historisch akkoord" en een primeur voor de Europese Unie.

Vakbonden oneens

Bij de christelijke vakbond ACV stuit het akkoord op onbegrip. "Dit komt voor ons als een complete verrassing", zegt Martin Willems van ACV United Freelancers, de tak van de vakbond die zich inzet voor zelfstandigen zonder personeel.

Willems vindt het onbegrijpelijk dat ABVV net nu een akkoord sluit. Er is nieuwe wetgeving op Belgisch en Europees niveau in aantocht die het platformwerk richting werknemersstatuut duwt. "Waarom een akkoord sluiten voor dat kader er is?", vraagt Willems zich af.

Hij wijst er ook op dat de vakbonden nog met de platformdiensten in een juridische strijd verwikkeld zijn over het statuut.

Eenzelfde geluid bij de liberale vakbond, die wijst op de gesprekken die er lopen tussen de sociale partners op Belgisch en Europees niveau rond de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de omvorming van schijnzelfstandigheid naar het statuut van werknemer. "Wij willen geen geïnstitutionaliseerde dialoog aangaan met een onderneming die een economisch model voorstaat dat volledig haaks staat op het model dat de arbeidsverhoudingen in ons land regelt", klinkt het in een uithaal naar BTB. "De liberale vakbond geeft de voorkeur aan sociaal overleg binnen het paritair comité van de taxi's en het sluiten van collectieve overeenkomsten die werknemers en werkgevers rechtszekerheid bieden."

Het ACLVB wil platformwerkers dezelfde rechten geven als gewone werknemers, zodat ze recht hebben op een minimumloon, sociale rechten en sociale bescherming opbouwen. "Wij willen platformwerkers uit de moderne slavernij halen en opkomen tegen sociale dumping", luidt het. De liberale bond is gekant tegen de invoering van een zogenaamd "derde statuut", tussen dat van werknemer en zelfstandige in, maar vreest dat de aanpak van de socialistische vakbond de mogelijkheid van deze tussenliggende oplossing weer heropent.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni