'Stakingsbereidheid woensdag groot in onderwijs'

© PhotoNews
| De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag. De vakbonden protesteren tegen de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters.

De vier onderwijsvakbonden, de christelijke COV en COC, het liberale VSOA Onderwijs en de socialistische ACOD Onderwijs hebben een staking aangekondigd voor volgende woensdag 20 maart in alle onderwijsniveaus en in alle onderwijsinstellingen. De vakbonden klagen onder meer over de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers door psychosociale aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters.

"De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart," stellen de onderwijsvakbonden in een gezamenlijke mededeling.

'Eén op de twee staakt'

Wat het kleuteronderwijs en lager onderwijs betreft, krijgt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV (Christelijk Onderwijzersverbond), het signaal binnen dat één op de twee leerkrachten zal staken volgende woensdag. "Er is veel engagement om te staken. Meer nog in het kleuteronderwijs dan in het lager onderwijs," stelt Coopman vast.

"De leerkrachten staken, omdat ze willen dat de volgende Vlaamse regering de nodige investeringen doet in plaats van almaar op het onderwijs te besparen. Daarnaast komen we ook op voor werkbaar werk, want door het M-decreet, door de diversiteit en de zorgdruk groeit de nood aan meer omkadering en meer werkingsmiddelen," zegt Coopman.

Scholen dicht

Ook Nancy Libert, algemeen secretaris van Acod Onderwijs stelt vast dat de stakingsbereidheid groot is en dan vooral in het basisonderwijs. "We zien dat de stakingsbereidheid in de verschillende provincies tussen de 50 en 75 procent ligt en zeker in het basisonderwijs gaat dat eerder naar de 75 procent. Heel veel scholen zullen woensdag dicht blijven. Ook vele directies laten weten dat ze deelnemen aan de staking," vertelt Nancy Libert.

'Werk-privébalans zoek'

"Wat het meeste zorgen baart is dat de leerkrachten niet meer aan de zorgnoden kunnen voldoen, zowel omwille van het M-decreet maar ook omdat vele andere kinderen met specifieke noden zitten. En een tweede grief die vaak terugkeert bij het onderwijspersoneel is dat het werk en de privé volledig door mekaar zijn gaan lopen. Vele leerkrachten klagen dat ze ook thuis nog volop met schoolwerk bezig blijven," besluit Nancy Libert.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?