Een leraar voor zijn klas in de middelbare school van het Sint-Jan Berchmanscollege.

Starttoets voor lerarenopleiding is nu ook bindend

© Belga
15/09/2023

Wie aan de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs wil starten, moet een starttoets afleggen. Die bestaat al langer en is ook al verplicht, maar vanaf dit academiejaar volgt een verplicht remediëringstraject voor wie niet slaagt.

Wie wil starten met de opleiding moet een bewijs van deelname kunnen voorleggen. Ongeacht het resultaat, kunnen studenten zich inschrijven in een lerarenopleiding. De hogeschool kan iemand wel verplichten om een remediëringstraject te volgen. Dat traject bestaat uit een online pakket aan oefeningen die de student dan moet afleggen, voor de start van de opleiding of tijdens de opleiding.

De starttoest bestaat voor elke educatieve bacheloropleiding minstens uit een toets Nederlands. Daarin wordt getest op leesbegrip, luisterbegrip en correct taalgebruik. Bij de opleiding lager onderwijs volgt nog een bijkomende toets Frans en wiskunde.

De starttoetsen worden afgenomen in de verschillende hogescholen zelf. Zaterdag vinden de laatste afnames plaats aan de Arteveldehogeschool in Gent en Hogeschool VIVES in Kortrijk. Nadien zal de Vlaamse Hogescholenraad de slaagcijfers bekendmaken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni