VN eisen meer investeringen in onderwijs voor nieuwkomers

© PhotoNews
| Transmigranten in het Maximiliaanpark, nabij het Noordstation.

De Verenigde Naties dringen er bij de Europese staten op aan om het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen en migranten te stimuleren. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer een gebrek aan schoolruimtes, leraren die onvoldoende zijn opgeleid, taalbarrières en beperkte toegang tot psychosociale ondersteuning.

Binnen de Europese Unie gaat het om zo'n 2,1 miljoen kinderen (2,6 procent) die geboren werden in een andere lidstaat en 3,4 miljoen (4 procent) die van buiten de EU afkomstig zijn. Bijna de helft is ouder dan vijftien jaar. In België worden 105.252 vluchtelingenkinderen, ofwel 4 procent van de schoolgaande jeugd, onvoldoende ondersteund.

Dubbel zoveel schoolverlaters

Sommige vluchtelingenkinderen hebben nooit onderwijs genoten in hun thuisland. Anderen waren maanden op de vlucht en hebben dus een aanzienlijke onderwijsachterstand en/of trauma's opgelopen. Al deze kinderen hebben lagere schoolresultaten als ze onvoldoende extra ondersteuning krijgen, merken de VN-agentschappen op.

Vooral kleuters en oudere tieners zijn kwetsbaar, omdat ze vaak buiten de verplichte leerplicht vallen. In België ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters meer dan dubbel zo hoog (op bijna 20 pct) bij migranten van buiten de EU, dan bij autochtone kinderen.

Onthaalklassen

Specifiek voor België wordt er volgens de VN-agentschappen te weinig geïnvesteerd in de onthaalklassen. Ook de duur van het verblijf in een onthaalklas is soms te kort, luidt het. Leraren krijgen dan weer te weinig training en structurele ondersteuning om met deze problematiek om te gaan.

Tot slot is er volgens de VN-agentschappen ook een gebrek aan psychosociale ondersteuning voor vluchtelingenkinderen die in België zijn aangekomen. Anderzijds wordt het GOK-beleid in Vlaanderen -dat voorziet in extra middelen voor scholen met relatief veel sociaal kwetsbare leerlingen - dan weer aangehaald als een van de "best practices".

'Integratie vergemakkelijken'

"Voor vluchtelingenkinderen is onderwijs niet alleen van vitaal belang voor hun eigen toekomst, maar ook voor de gemeenschappen waarin ze leven. Kwaliteitsonderwijs verhoogt de levenskansen, vergemakkelijkt integratie en is een win-win voor de student en de samenleving", zegt Pascale Moreau, UNHCR-directeur van het Bureau voor Europa.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?