'Voorrangsregeling Nederlandstalig onderwijs in Brussel nog onvoldoende'

© Bart Dewaele
| 1732 Comeniusschool-2

Dit schooljaar kregen 408 kleuters en 221 lagereschoolkinderen van ouders die Nederlands spreken en aangemeld werden voor het Nederlandstalig onderwijs, geen enkele school van hun voorkeur toegewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Laeremans pleit nu voor een absolute voorrangsregeling voor Nederlandstaligen.

"Zelfs de voorziene wijziging van 55 naar 65 procent voorrangsplekken is niet voldoende om de vrije schoolkeuze te garanderen voor Nederlandstalige leerlingen", zei Laeremans vandaag in het parlement.

In de Brusselse Nederlandstalige scholen geldt een voorrang voor Nederlandstaligen ten belope van 55 procent, een aandeel dat zal worden opgetrokken naar 65 procent. Deze voorrangsregels zorgen ervoor dat Brusselse Vlamingen niet worden weggedrumd uit het onderwijs in hun eigen taal en een verhoogde kans hebben om er terecht te kunnen.

Het aantal aangemelde kinderen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs, wier ouders een attest van voorrang Nederlands konden voorleggen, zit in de lift. Voor het kleuteronderwijs waren er dit schooljaar 1.528 aanmeldingen, waarvan er 833 konden starten in de school van eerste keuze.

Dat is een lichte stijging vergeleken met vorig schooljaar, toen er van de 1.343 aanmeldingen 797 terechtkonden in de 'eerstekeuzeschool'. In het lager onderwijs waren er 452 nieuwe aanmeldingen, waarvan er 147 startten in de 'eerstekeuzeschool'. Vorig jaar waren dat er ook 147, maar op slechts 342 aanmeldingen.

Capaciteitstekort beperkt de keuze

"De huidige voorrangsregeling is allerminst afdoende, aangezien het aantal Nederlandstalige kinderen dat alsnog niet in een Brusselse school van hun keuze binnen raakt groot is", waarschuwt Laeremans.

Bij de kinderen die wegens de taalkennis Nederlands van de ouders voorrang krijgen, gaat het dit schooljaar om 408 kleuters en 221 lagereschoolkinderen die in geen enkele school van hun voorkeur terechtkonden. Hiervan verkaste een klein aandeel dan naar een school in Vlaanderen, maar het overgrote deel belandde tegen 1 oktober uiteindelijk wel in een Brusselse school.

"Maar die is vaak te ver van hun woonplaats. Het capaciteitstekort beperkt zo ook de vrije schoolkeuze. Minister Weyts werkt wel aan een capaciteitsverhoging, maar ik vrees dat de demografische realiteit die plannen zal inhalen", besluit Laeremans.

Voor het Vlaams Belang moeten daarom de plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs zoveel mogelijk voorbehouden worden voor Nederlandstaligen en dient de voorrangsregel absoluut gemaakt te worden om te garanderen dat alle Nederlandstalige kinderen terechtkunnen in een Nederlandstalige school van hun voorkeur.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?