Bijgedachte

'Brussel moet dringend de broeksriem aanhalen'

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
05/07/2022
© PhotoNews

Heeft Brussel dan eens een financiële meevaller, dan geeft het dat voordeel weer weg in de vorm van een korting aan kopers van vastgoed. Een gemiste kans.

Naamsveranderingen wijzen doorgaans op een partij die niet lekker in haar vel zit. Dat geldt ook voor de Brusselse Open VLD, die vorige week heel even Open.Brussels was gaan heten.

De partij heeft het al even moeilijk. Naast de nu al jaren aanslepende ruzie met Els Ampe en het aangekondigde vertrek van kopstuk Guy Vanhengel, weet de partij maar weinig programmapunten te realiseren. Daarenboven worden oude overwinningen weer ter discussie gesteld.

Tering

Zo had het rekeningrijden meer geld in het laatje moeten brengen, maar zal die maatregel er al zeker niet meer deze legislatuur komen.

Het akkoord over de Brusselse kinderbijslag, waar Guy Vanhengel de vorige legislatuur zo trots mee uitpakte, blijkt dan weer onbetaalbaar, net als de metro waar de liberalen vurig aan vasthouden. En dat voor een gewest dat er al niet bepaald warmpjes bijzat, en de afgelopen maand het tekort door inflatie en corona nog eens met maar liefst 368 miljoen euro zag oplopen.

Voor minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is dit alles bijzonder slecht nieuws, dat echter niet met een naamsverandering valt weg te wassen. Veel eerder moeten de uitgaven omlaag en de inkomsten omhoog. Zoniet stevent het Gewest af op een ratingverlaging of zelfs het bankroet.

Nering

Maar het tegendeel gebeurt: de uitgaven blijven de pan uit rijzen. En de belastingen? Die worden verlaagd.

Verlaagd, inderdaad, want de enige echte overwinning die Open VLD al heeft binnengehaald, is een verdere verlaging van de registratierechten voor wie in Brussel een woning koopt waar hij zelf in gaat wonen. In plaats van 21.875 euro krijgen kopers straks 25.000 euro korting. Met die extra korting hopen de liberalen de middenklasse in Brussel te houden, voor wie een eigen huis in de hoofdstad te duur dreigt te worden.

Een nobel streven, maar de maatregel lijkt een maat voor niks.

Een kleine maand nadat de maatregel wereldkundig werd gemaakt, dook immers een ander bericht op. De mediane kostprijs voor een rijhuis steeg het afgelopen jaar met maar liefst 15 procent, tot 495.000 euro. Appartementen kosten nu 249.000 euro, een stijging van 5 procent. In één jaar tijd.

Tegenover die bedragen is de 3.125 euro extra korting maar klein bier, iets wat nauwelijks van betekenis is in de overweging van gezinnen om binnen of buiten Brussel een woning te kopen. En al zeker niet in het licht van de stijgende rente.

Gemiste kans

Maar met jaarlijks zo’n zevenduizend gezinnen die van de korting gebruikmaken, betekent dit voor het Gewest wel opnieuw meerkosten van zo’n 22 miljoen euro per jaar. De extra belastingen die het Gewest kan innen dankzij de stijgende huizenprijzen, worden zo weer voor een stuk tenietgedaan. Dat het Gewest een financiële meevaller in deze budgettair moeilijke tijden weer weggeeft in de vorm van een korting, is dan ook een gemiste kans.

De Brusselse regering moet daarom dringend keuzes maken. Ofwel gaan de uitgaven omlaag, bijvoorbeeld door de nieuwe metrolijn te schrappen, hoe jammer ook. Ofwel gaan de inkomsten omhoog. Dat debat mag dan een stuk minder sexy zijn dan dat over onverdoofd slachten, voor Brussel is het o zoveel belangrijker.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Opinie, Politiek, begroting 2021-2024, Metro 3, Sven Gatz, Brusselse regering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie