Delva: 'Niet alleen maar slecht nieuws over de economie'

© Bart Dewaele

Paul Delva, CD&V-fractievoorzitter in het Brussels parlement, stelt vast dat het niet alleen maar kommer en kwel is in de Brusselse economie. Er zijn nog heel wat problemen, maar er is ook al veel vooruitgang geboekt. De daling van de werkloosheid, de stijging van het aantal jobs én ondernemingen zijn enkele van die lichtpuntjes.

"In 32 jaar halveerde de werkloosheid in Vlaanderen, steeg ze in Brussel met de helft en in Wallonië bleef ze hetzelfde". Dit is de conclusie van een studie die onlangs verscheen van het Iweps (L’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique). De studie baseert zich op cijfers die sinds 1983 bijgehouden worden.

In 1983 lag de werkloosheid in Brussel op 12,2%, in Vlaanderen op 10,7 % en in Wallonië op 13,5%. Vervolgens bekeek men de cijfers van 2015. De werkloosheid in Brussel stond in 2015 op 17,5% tegenover 5,2% in Vlaanderen en 12% in Wallonië. De conclusie van de studie klopt dus. Alleen wordt te weinig gewag gemaakt van de recente evolutie die Brussel op dit vlak heeft doorgemaakt.

Positieve daling
Eind november 2016 telde Brussel 96.658 werkzoekenden. Vergeleken met november 2014 gaat het om een verschil van 12.838 personen, of een daling van 11,7 %. Ook de jeugdwerkloosheid blijft dalen, nu al voor de 42ste maand op rij (jaar op jaar). De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt vandaag 27,2%, in vergelijking met 29,8% twee jaar eerder. Op dit moment telt Brussel 11.084 jonge werkzoekenden, een daling met 3.539 jongeren tegenover november 2014.

Waar dankt Brussel deze continue daling aan? Eén aspect is m.i. het werk van de Brusselse regering: deze nam enkele maatregelen die hun effect niet misten. Denken we maar aan de Youth Guarantee, de betere samenwerking met Actiris en de VDAB, of de betere samenwerking tussen opleidingscentra en bedrijven. De effecten van deze structurele maatregelen hebben tijd nodig om zichtbaar te worden, maar op het terrein merken we nu al resultaat.

Toename van jobs
Een ander aspect vinden we in de vaststelling dat het aantal Brusselaars dat een job vindt binnen Brussel zelf, stijgt. Bij het begin van de legislatuur bedroeg het aantal Brusselaars dat effectief in Brussel aan het werk was 49%, eind 2015 was dit 51,5%.

Het is de eerste keer dat meer Brusselaars dan niet-Brusselaars aan het werk zijn in het Hoofdstedelijk Gewest. Deze tendens is trouwens al een tijdje aan de gang. In 2003 werkten minder dan 300.000 Brusselaars in het Brussels Gewest zelf, in 2015 steeg dit aantal tot meer dan 360.000. In dezelfde periode steeg het totale aantal jobs in Brussel trouwens van 655.000 tot 694.000.

Vraag versus aanbod
Wat wel een groot probleem blijft, is de discrepantie tussen de (vaak lage) opleiding van de werkzoekenden en het grote aanbod van jobs voor hooggeschoolden. Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, blijft dus een grote uitdaging.

De nationale luchthaven speelt hier bijvoorbeeld een belangrijke rol. Van de 20.000 directe jobs die de luchthaven creëert worden er 3.000 ingenomen door Brusselaars. Door de groei die de luchthaven verwacht, kan het aantal jobs tegen 2040 verdubbelen.

 De luchthaven is een belangrijke economische pool voor Brussel en biedt veel kansen, ook voor laag opgeleiden. Hoewel de Brusselse Minister van Economie, Gosuin, de luchthaven helaas slechts een “Vlaams project” noemde, gaf hij toch toe dat de luchthaven van sociaaleconomisch belang is voor Brussel.

Economisch klimaat
De hoofdeconoom van de Vlaamse ondernemingskoepel Voka, reageerde dat het economisch klimaat in Brussel niet optimaal is. Een tijdje geleden ontstond ook heisa over het aantal ondernemingen dat Brussel verlaat. De media bracht cijfers naar buiten die aantoonden dat in de voorbije vijf jaar bijna 7.000 bedrijven Brussel verlaten hebben.

Nog interessanter is het om naar het netto saldo te kijken van het aantal Brusselse bedrijven te kijken, en dat is wel positief. Om dit netto saldo te berekenen, moeten we eerst kijken naar het aantal nieuwe ondernemingen, en daarvan (i) het aantal ondernemingen dat wordt stopgezet - waaronder faillissementen - en (ii) de netto migratie aftrekken. Wanneer we deze berekening maken voor Brussel, zien we dat dit netto saldo stijgt.

Nieuwe ondernemingen
Natuurlijk moeten we ons zorgen blijven maken over de bedrijven die er toch voor kiezen Brussel te verlaten. Elke bedrijf dat Brussel verlaat is er een te veel. Onze netto migratie is negatief, en gemiddeld verlaten 500 bedrijven per jaar Brussel voor Vlaanderen, Wallonië of het buitenland.

Maar het is in Brussel dat de meeste nieuwe ondernemingen worden opgericht. Het is ook niet abnormaal dat bedrijven kiezen voor een stedelijke omgeving wanneer ze opstarten, en vervolgens migreren naar een andere regio wanneer ze wat sterker staan en willen uitbreiden. Ook andere grootsteden zoals Parijs en Berlijn kennen dit fenomeen.

Concurrentie
Brussel heeft niet enkel te maken met concurrentie van andere hoofdsteden, er bestaat ook een grote interregionale concurrentie. De andere gewesten beschikken over meer middelen om ondernemingen financieel te steunen. Omdat nogal wat bedrijven zich eerst vestigen in Brussel en daarna migreren naar de andere regio’s, is het belangrijk dat Vlaanderen en Wallonië inzien dat ook zij baat hebben bij een sterke Brusselse economie. Bovendien blijft de internationale positie van Brussel natuurlijk een essentiële troef.

Samengevat, niet alles in de Brusselse economie gaat goed, en de werkloosheidscijfers (zeker ook bij de jongeren) liggen nog altijd schrikbarend hoog. Toch tekenen vier positieve tendensen zich af: de werkloosheid daalt (ook bij de jongeren), het aantal jobs in Brussel stijgt, en ook het aantal Brusselaars dat in Brussel aan het werk is, gaat in stijgende lijn. En het netto saldo van het aantal ondernemingen in Brussel is positief. There is some light in this hellhole.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Edito: bloedarmoede

opinie 1517380200

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook