Parkeerboetes Anderlecht 2

Paul Delva (CD&V) over gewestelijk parkeerbeleid: 'Zoveelste uitstel'

© Brussel Deze Week
21/10/2015

Er is opnieuw uitstel voor gemeentelijke parkeerplannen. En dus géén nieuwe start voor gewestelijk parkeerbeleid, reageert Paul Delva (CD&V) op het laatste editoriaal in Brussel Deze Week.

‘H et gewestelijk parkeerbeleid lijkt aan een nieuwe start te kunnen beginnen.” Dit valt te lezen in het editoriaal ‘Zonder morren’ in de editie van Brussel Deze Week van donderdag 8 oktober. Het tegendeel is echter aan de orde. De gemeenten hebben opnieuw uitstel gekregen voor het indienen van hun parkeerplannen. Waarom er in het editoriaal toch over een nieuwe start gesproken wordt, is me een raadsel. Even verbaasd ben ik over de onterechte uithaal naar de vorige Minister van Mobiliteit, Brigitte Grouwels.

Nieuwe start?
Voor het Gewestelijk Parkeerplan moet elke gemeente afzonderlijk een parkeeractieplan opstellen. Dit moet vervolgens ingediend worden bij het Gewestelijk Parkeeragentschap dat hier een advies over formuleert. Verdere beslissingen over het Gewestelijk Parkeerplan zou de regering initieel maar nemen op het moment dat alle negentien parkeeractieplannen ingediend werden. Dit wordt nu gewijzigd.

De leerlingen van de klas die op tijd klaar waren met hun huiswerk werden immers ‘on hold’ gezet tot álle gemeenten hun job gedaan hadden. Zij konden geen verdere acties ondernemen, tenzij de regering zou afstappen van haar initiële voornemen en elk plan apart zou goedkeuren. De realpolitik waar de auteur van het editoriaal over spreekt, verwijst niet naar een gewijzigde houding van de gemeenten. De wetswijziging zal nu toelaten elk plan apart goed te keuren, in de geest van de bestaande ordonnantie. Hierdoor kunnen de gemeenten die een plan hebben verdere acties ondernemen om het ook effectief uit te voeren, en kan het parkeerbeleid, zoals uitgetekend en goedgekeurd in de vorige regering, uitgevoerd worden.

De gemeenten die nog niet klaar zijn met hun parkeeractieplan, krijgen uitstel. Tot voor kort was de deadline voor de gemeenten 30 september. Het was echter al geruime tijd duidelijk dat niet alle gemeenten die datum zouden halen. Minder dan de helft van de negentien gemeenten waren op 30 september immers klaar met hun parkeeractieplan. De nieuwe deadline is “twee maanden na de publicatie van de gewijzigde ordonnantie”. Dit is in het beste geval ergens in het voorjaar van 2016.

Waarom er in het editoriaal sprake is van een nieuwe start, is me dan ook een raadsel. Het zou maar erg zijn om het harde werk uit de vorige legislatuur, van zowel beleidsmakers, maar vooral ook van gemeente- en gewestambtenaren, van tafel te vegen. Niettemin is dat wat de auteur van het editoriaal hiermee suggereert.

Anders en beter?
Wat verderop in het editoriaal lezen we dat de huidige Minister van Mobiliteit niet dezelfde fout wil maken als zijn voorganger Brigitte Grouwels. Wordt er werkelijk gesuggereerd dat er te weinig overleg gepleegd is met de gemeenten? En dat er vanaf nu meer overleg zal zijn? Laat ons hiervoor toch even naar de feiten kijken.
In de vorige legislatuur heeft Brigitte Grouwels alle burgemeesters en schepenen van Mobiliteit van elk van de negentien gemeenten individueel gesproken. Ook zijn er diverse vergaderingen geweest met de Conferentie van Burgemeesters. In het voorjaar van 2013 was er een uitgebreide consultatie- en informatieronde waarbij alle burgers en gemeenten hun advies over het ontwerp van Gewestelijk Parkeerplan konden geven. En in het najaar van 2013 wisselde de administratie Brussel Mobiliteit met de Brusselse gemeenten van gedachten over de inwerkingtreding van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan. Nadien werden alle opmerkingen verwerkt zodat in januari 2014 het plan in werking kon treden.

Bianca Debaets detail
Er is dus wel degelijk veel overleg geweest met de gemeenten in de vorige legislatuur. Iets waar de auteur duidelijk voorstander van is. Des te opmerkelijker is dan ook de slotzin van het editoriaal: “Het gewest bepaalt, de gemeenten voeren uit. Zonder morren.” Veel luisteren, maar toch dictatoriaal uitvoeren? Dat lijkt me niet geloofwaardig. Nu niet, en ook in de vorige legislatuur niet.

Paul Delva,
Fractieleider CD&V
Brussels Parlement

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Opinie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni