De Caluwé: ‘Onze sneltunnel moet af, maar niemand movet’

De sneltunnel, dat is de technische doorgang onder de Leopoldstraat die voor de zomer af moet. “In woelige tijden ga ik De Munt niet verlaten. Er moeten nog te veel veranderingen worden uitgewerkt.” Intendant Peter de Caluwe mikt op een derde ambtstermijn tot 2025 om de sporen te trekken voor versmelting met het Nationaal Orkest van België en meer samenwerking met Bozar. Een eerste stap is februari 2016, als De Munt en Bozar hun ticketbureau gecentraliseerd aanbieden.

‘H et afgelopen jaar liep alles fout. De mentaliteit blijft overeind dat cultuur met minder middelen evenveel of meer moet doen. Vanuit de economische sector beweegt er te weinig om dit te compenseren, terwijl de subsidiërende overheid hierop verkeerdelijk rekent. De privé beweegt wel, maar niet richting cultuur, eerder richting sport. Als er een nieuw stadion moet gebouwd worden is er geld. Voor de renovatie van De Munt moesten we jaren wachten, en nu het fiat gegeven is, zorgt de vertraging alweer voor drempels.”

Muntdirecteur Peter de Caluwe beleeft zijn seizoen Extra Muros, om de verbouwing in De Munt en de technische verbindingstunnel (voor decors) tussen ateliers en theaterhuis in de Leopoldstraat één seizoen de tijd te gunnen. Maar de werken lopen vertraging op. En de van hogerhand opgelegde samensmelting tussen het Nationaal Orkest van België en het Muntorkest vraagt om een concept.

Eerst over het derde mandaat dat u ambieert na 2019.
De Caluwe
: “In De Munt en bij de minister (Reynders, red.) is dat bekend. Uiteraard moet dit nog geofficialiseerd worden, aan mijn contract is trouwens dat van de nieuwe dirigent Alain Altinoglu gelinkt. Na 2019 wil ik er dus zes jaar bij. Het brengt ons tot de afrondingsfase van het nieuwe orkest in 2025. Mijn verlengde termijn zou alvast stabiliteit aan dit huis bieden. Bovenop de economische onzekerheid, de problematiek van de renovatie (die na deze fase nog niet ophoudt) en de discussie rond het ‘rassemblement’ van de orkesten kan ik De Munt niet extra belasten met een vervanging van een directeur.“

De Munt en het NOB versmelten, is dat niet de hordesprong herhalen van de fusie van rijkswacht en politie?
De Caluwe
: “Ja, het gaat terug om twee verschillende DNA’s. De NOB-musici zijn ambtenaren; het Muntorkest heeft binnen onze parastatale contracten als in de privé. We krijgen tien jaar voor de fusie. Het rapport-Blanchard dat we toegeschoven kregen is voor geen van beide partijen een bijbel. Het is wel een basis voor discussie, binnen de vakbonden, de orkestcommissies en de betrokken directies. Maar vragen te over. Waar komt het zeggenschap over een orkest van 130 tot 145 man te liggen? Hebben we ruimte om naast een volwaardig operaseizoen een volwaardige concertentournee te doen? De Staatsopern in Berlijn en Wenen hebben altijd al én een opera- én een symfonische opdracht gehad – misschien moeten we hun model ‘tailor made’ voor Brussel aanpassen.“

U viseert meer samenwerking met Bozar.
De Caluwe
: “Nu kunnen noch het Muntorkest noch het NOB in Bozar repeteren. Het nieuwe orkest zal een programmering en repetitiedagen moeten hebben die afgestemd zijn met de planning van Bozar. En daar klemt het schoentje, want Bozar is afhankelijk van eigen inkomsten. Van zodra alles inclusief wordt gemaakt in een beheersovereenkomst, waarbij wij gratis moeten gaan repeteren en spelen, heeft Bozar een financieel probleem. Er zullen prioriteiten moeten gesteld worden voor al deze federale instellingen. Bozar is enorm actief inzake het binnenhalen van internationale evenementen, maar de planning daarvan is kort in de tijd. Het operahuis daarentegen werkt op lange termijnen, de agenda van de dirigent ligt zelfs vast tot 2020. Onze samenwerking moet sowieso verbeteren.”

“Bozar nam al het initiatief om een nieuw ticket box office te organiseren, In februari 2016 zullen de kaarten voor De Munt, Bozar en het NOB gegroepeerd aangeboden worden. Voordien ging het ouderwets met contingenten. In de lijn van onze promotie, waarin we met het nieuwe magazine 170.000 mensen bereiken (voordien was dat 17.000, red.), moeten we het potentieel aan losse tickets uitbreiden. We kijken ook naar andere synergieën met Bozar: inzake security, catering en it (ook met het NOB.). Nu heeft ieder zijn aparte contracten. We kunnen hier samen veel mee besparen, Eigenlijk staat dit alles tegenover wat de overheid ‘eerst’ vraagt, want dat is het moeilijkste: de artistieke samenwerking.”

Om welke redenen mist u nog steeds publiek?
De Caluwe
: ”Ten eerste door het vooroordeel ‘De Munt is altijd uitverkocht’. We verkopen maximaal 63 procent in abonnement en er blijven dus 37 procent kaarten over voor de vrije verkoop.. Dus bij elke productie zijn er campagnes nodig om die 37 procent verkocht te krijgen. Bovendien zijn we dit Extra Muros-seizoen heel wat mensen kwijtgeraakt, om allerhande redenen, waaronder de weg niet vinden naar andere locaties... Nu de Stad Brussel de exploitatie van het Koninklijk Circus in handen neemt, is het het uitgelezen moment om in die centrale, grote zaal te investeren. Aantrekkelijk maken hoeft geen miljoenen te kosten.”

“Het aanbod voor Brussel zou ook internationaler moeten georiënteerd zijn. In Parijs, Londen en Wenen kan je drie avonden na elkaar naar de opera. Wie naar Brussel komt vindt maar één voorstelling. Brussel zou een visie moeten ontwikkelen waarin internationale packages aangeboden worden, waarin én museumbezoek, én Bozar, én dans én opera allemaal samenbrengt. Er is nu niet één organisatie in Brussel die de promotie van heel het cultuuraanbod afstemt op de gebruiker.”

Voor wanneer is de oplevering van de verbouwing voorzien?
De Caluwe
: “Alles is toegezegd voor de eerste week van mei 2016. Maar wat zien we. We hebben wekelijks overleg over verschillende stappen met de Regie en aannemer Denys.. Maar de bouwtoelating voor de tunnel onder de Leopoldstraat is nog niet goedgekeurd door Brussel-Stad en (nadien, red.) het gewest. In de theaterzaal is men bezig met onderzoeken, maar men is nog niet echt aan de slag. Als de theaterkoker af is, is het de bedoeling dat we het decor van de ateliers via de tunnel snel gemonteerd krijgen in de zaal. Maar mocht onze theaterzaal in de lente af zijn, en pas nadien moet gestart worden met het uitgraven van de tunnel, dan kunnen we zelfs niet over de open liggende straat met de decors. Dan ligt voor drie maanden heel onze exploitatie uit. De tunnel moet dus in de lente af, maar niemand movet. Voor het volgende seizoen (september 2016) kunnen wij onmogelijk terug naar Thurn & Taxis met het type (co)producties die we al gepland en gekocht hebben. En als we delokaliseren uit Brussel, naar Antwerpen, Oostende of Mons, dan zouden we pas echt fout bezig zijn.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Oproep: Lees of reageer je wel eens op online comments, op nieuwssites of social media? Wil jij bijdragen aan een constructief online debat? Doe dan nu mee met het RHETORiC-onderzoek en ontvang een waardebon. Meer info en inschrijven.

Lees meer over
Lees ook
BRUZZ Magazine
deze week
deze week
  • Anima: het kleurrijkste filmfestival van Brussel
  • Arlo Parks: the voice of a generation
  • Walking: Holding
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement