De aanbevelingen moeten de relatie tussen burger en politie verbeteren (archiefbeeld)

Aanbevelingen voor relatie burger-politie goedgekeurd, N-VA verzet zich

SDS
© BRUZZ
01/12/2020

De resolutie met aanbevelingen over de relatie tussen burger en politie is dinsdag na een uitgebreide discussie gestemd in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement. Ze is het sluitstuk van een serie hoorzittingen met experts over dit thema, en werd met een ruime meerderheid goedgekeurd. De N-VA stemde tegen, de PVDA onthield zich.

De voorbije maanden organiseerde het Brussels parlement verschillende hoorzittingen die tot een betere verhouding tussen de Brusselse politie en de burger moeten leiden. Aanleiding van de hoorzittingen waren zoals initiatiefneemster Els Rochette (One.brussels/SP.A) het dinsdag noemde incidenten waarbij burgers omkwamen tijdens een politieinterventie, en “de strubbelingen die tijdens de coronacrisis ontstonden tussen de politie en bepaalde bevolkingsgroepen”.

Na de hoorzittingen met experts, politiemensen, activisten, jeugdwerkers en politici kwam de meerderheid met een ontwerptekst van resolutie, die dinsdag ter stemming lag in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement. 22 amendementen waren ingediend: 14 door de N-VA, 8 door de PVDA/PTB.

De benaming resolutie “‘ter verbetering van de relatie burger – politie’ dekt eigenlijk de lading niet”, vindt N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre. “We hebben niet ‘de Brusselaar’ aan het woord gelaten. Er zijn geen buurtverenigingen aan het woord gelaten die klagen over uitgebrande wagens, geplunderde apotheken, gevandaliseerde crèches en buurthuizen of slachtoffers van drugshandel.”

"Deze resolutie is een omfloerste motie van wantrouwen tegen onze politiediensten en hun werking vandaag"

Mathias Vanden Borre, N-VA-parlementslid

Volgens Vanden Borre is het voorstel van de meerderheid te weinig concreet en probeert het in omfloerste termen een discussie te voeren “zonder de olifant in de kamer te benoemen”.

“Er is heel wat scheefgegroeid in Brussel de voorbije decennia: links-anarchistische provocateurs, haatpredikers en jongerenbendes zijn een realiteit in onze stad en moeten hard aangepakt worden. Dit brengt ons bij de politieke realiteit: dezelfde politieke partijen zijn al decennia onafgebroken aan de macht.” Volgens Vanden Borre moet de politieke klasse “ook de hand in eigen boezem steken en de verantwoordelijkheid niet afwentelen op de ordehandhavers”.

Hoewel Vanden Borre bepaalde voorstellen toejuicht – bijvoorbeeld meer Brusselaars aanmoedigen om een job te zoeken bij de politie, inzetten op community policing en het nut van bodycams – is het evenwicht voor hem zoek. De verantwoordelijkheid zou te veel bij de politie neergelegd worden. “Dit is een omfloerste motie van wantrouwen tegen onze politiediensten en hun werking vandaag.”

PVDA onthoudt zich

De PVDA/PTB’ers in de commissie onthielden zich dan weer bij de stemming. PTB-parlementslid Petya Obolensky noemde de resolutie “veel geblaat, weinig wol”, zonder concrete aanbevelingen waar experts al jaren voor pleiten, en waarschuwde dat de situatie op het terrein nog altijd "een kruitvat" is. “Politiegeweld wordt nergens met naam genoemd in deze resolutie. Als agenten ongeoorloofd geweld gebruiken, moet dat gesanctioneerd worden. Anders zal deze resolutie niets uithalen."

Maar ook Obolensky zag - zij het andere - lichtpuntjes in de tekst. “Etnisch profileren wordt voor het eerst erkend door het parlement. Wijkagenten worden opnieuw naar waarde geschat, een reorganisatie van de dispatching bij noodoproepen en meer opleiding voor agenten wordt aanbevolen.”

“In het Gewestelijke Preventie- en Veiligheidsplan voor de periode 2021-24 gaat het Gewest rekening houden met onze aanbevelingen”

Els Rochette, One.brussels/SP.A-parlementslid

Vincent De Wolf (MR), jurist van opleiding, wees erop dat Brussel Preventie en Veiligheid geen juridische bevoegdheden heeft. Het gewestelijke veiligheidsagentschap kan dus niet, zoals de tekst oorspronkelijk voorstelde, samen met de politiezones een standaardprocedure opstellen voor online klachten.

De tekst werd enkel daar nog aangepast: bestaande klachtenprocedures van politiezones moeten makkelijker toegankelijk worden voor burgers, en burgers moeten online zowel positieve als negatieve opmerkingen kunnen achterlaten, zodat het politiewerk geëvalueerd kan worden.

Het voorstel zal nu een laatste maal worden gestemd op de laatste plenaire vergadering voor de kerstvakantie. Omdat het een resolutie is, heeft ze geen bindend karakter.

“Maar de minister-president heeft al laten weten dat ze in het Gewestelijke Preventie- en Veiligheidsplan voor de periode 2021-24, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd, gaan rekening houden met de aanbevelingen uit de resolutie”, zegt Rochette aan BRUZZ.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , Els Rochette , Mathias Vanden Borre , Petya Obolensky , politiegeweld , geweld tegen agenten , geweld tegen de politie , hoorzitting politiewerking

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni