Arme wijken hebben meer privé-investeerders nodig

De wijkcontracten, het belangrijkste instrument om verloederde wijken nieuw leven in te blazen, zijn er niet in geslaagd de sociale mix (lees: het aantrekken van middeninkomens) te bevorderen. Dat zeggen, elk met eigen accenten, de liberale oppositiepartij MR en de meerderheidspartij SP.A-Spirit. Minister-president Charles Picqué (PS), die aan een evalua­tie van de wijkcontracten werkt, luisterde in het Parlement zeer aandachtig naar de kritiek.

Vorig jaar werd met veel bombarie de tiende verjaardag van de wijkcontracten gevierd. Dat die een goede zaak geweest zijn voor veel buurten, geven alle partijen toe: veel straten, pleinen, parken en panden zijn nu opgeknapt. Toch was de kritiek vorige vrijdag bijwijlen scherp. "Sommige gemeenten slagen er nog altijd niet in om een wijkcontract te ontwikkelen of het binnen de gestelde termmijn uit te voeren," zei Fouad Ahidar (SP.A-Spirit). Hij vindt dat het Gewest zo nodig het heft in handen moet nemen.

Ook levert de samenwerking met de privé-sector levert te weinig resultaten op. Ahidar: "Er bestaan geen mirakeloplossingen, maar een samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Gomb, die samen met de privé-sector koop­appartementen optrekt, DV) of het begeleiden van groepjes particulieren die samen een groot pand willen kopen, kan leiden tot meer privé-initiatief binnen de toekomstige wijkcontracten."
Ahidar dringt er ook op aan dat werkzoekenden uit de wijk ingeschakeld worden bij renovaties. Picqué geeft toe dat de samenwerking met de privé-sector lacunes vertoont, maar hij wijt dat aan gebrek aan ervaring en traditie.

Molenbeek
Ook de MR is voorstander van de wijkcontracten, als het ten minste gaat over de heraanleg van straten en pleinen en het opknappen van woningen. In het sociale luik heeft de partij geen vertrouwen. En het is net dat luik dat parlementslid en Molenbeeks schepen Mohammed Daif (PS) versterkt wil zien. Hij dringt aan op een tweede ronde voor de zes Molenbeekse wijken die al een wijkcontract gehad hebben. Parlementslid Françoise Schepmans (MR): "Molenbeek heeft de jongste jaren veel geld gekregen van alle kanten, en terecht, maar het aantal werklozen en leefloners blijft toenemen terwijl de belastinginkomsten dalen. Dat is toch niet te vatten?"

Het sociale luik is volgens Schepmans, in Molenbeek althans, een excuus om steeds maar nieuwe verenigingen op te richten die vaak hetzelfde doen als bestaande verenigingen. En bovendien, sneerde Schepmans, zijn het altijd mandatarissen of vertrouwelingen van de meerderheid die de lakens uitdelen. Schepmans wil dat het Gewest investeert in buurten waarnaar nog geen geld gevloeid is. Ook moeten meer vrije beroepen en zelfstandigen inspraak krijgen en minder leden van verenigingen.

Picqué is bezig met een evaluatie van de wijkcontracten; hij denkt aan gegevensbank om alle initiatieven in de verschillende wijken permanent in kaart te brengen. Hij heeft alvast oren naar de suggestie van Schepmans om ook te investeren in buurten die nog niet verloederd zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?