Big City brussels parlement BRUZZ ACTUA 1577

| (Archiefbeeld)

Begroting meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

© Belga
16/12/2017

Het Brussels Parlement heeft vrijdag de begroting 2018 en de aanpassing van die van 2017 zoals verwacht meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC.

De begroting is andermaal in evenwicht. Daarvoor werden wel enkele belangrijke infrastructuurwerken en maatregelen buiten beschouwing gelaten. Het gaat om de uitbreiding van de metro (150 miljoen), de renovatie van de tunnels, bruggen en viaducten (72 miljoen) en de uitgaven inzake veiligheid (53 miljoen), in totaal op 275 miljoen euro. "Nog nooit zijn er zovele grote werven tegelijk opgestart. Nog nooit zijn er zijn zovele middelen uitgetrokken om de gemeenten te ondersteunen, waardoor we nu de rekeningen van de gemeenten kunnen integreren in onze begroting", benadrukte minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) in zijn repliek op het einde van het plenaire debat.

Voor Bruno De Lille (Groen) voert de Brusselse regering haar plannen niet uit, ze geraakt het intern zelfs niet eens over het te voeren beleid. En daarvoor schuift ze de schuld op anderen: de vervelende burger, de verenigingen, de administratie en ten slotte de oppositie. "Daarom stelt de regering haar plannen uit, richt ze nieuwe instellingen van openbaar nut op en zorgt ze voor minder transparantie", aldus nog de groene fractieleider. De Lille herhaalde ook dat de begroting niet in evenwicht is doordat een aantal uitgaven er uit gelaten zijn.

"Hoe zijn de nieuwe structuren die meer dan 20 miljoen euro kosten, te rijmen met de belofte van efficiëntie?"

Arnaud Verstraete (Groen)

Arnaud Verstraete wees erop dat de nieuwe structuren die de Brusselse regering heeft opgezet meer dan 20 miljoen euro kosten. "Hoe is dat te rijmen met de belofte van efficiëntie? ", vroeg hij zich af, net zoals ook Vincent De Wolf (MR) dat deed. Bovendien worden die structuren vaak bestuurd door mensen van PS-signatuur, aldus Verstraete. De begroting van de GGC vertoont dan weer een gat van 14 miljoen voor de uitgaven voor de kinderbijslag. Annemie Maes bracht de problemen bij Net Brussel in herinnering.

"2017 was een grand cru jaar inzake oude politieke cultuur, gebrek aan transparantie en vriendjespolitiek. Ik denk daarbij aan Samusocial, de brandweer, het rapport van het Rekenhof, de PS-benoemingen, ... en vandaag nog Brussels Booking Desk", blikte Johan Van den Driessche (N-VA) terug. "Dit jaar was ook een grand cru jaar inzake het onvermogen om een geharmoniseerd beleid te kunnen voeren voor het hele gewest. Het gaat dan over het beleid inzake mobiliteit, netheid, prostitutie en drugsbestrijding met als recent hoogtepunt de Brussels politie."

Liesbet Dhaene (N-VA) maakte brandhout van de omzetting van de zesde staatshervorming voor de GGC. "De kinderbijslag is volledig geblokkeerd door interne onenigheid binnen de regering. De verplichte inburgering kan niet van start gaan omdat de Franse Gemeenschapscommissie haar financiële verplichtingen niet wil voldoen. Men heeft nog geen begin gemaakt met de Brusselse zorgverzekering, mobiliteitshulpmiddelen, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en jeugdsanctierecht", klaagde ze aan. "Het gebrek aan transparantie en de onwil om het parlement correct in te lichten over het gevoerd beleid werd opnieuw duidelijk tijdens de begrotingsbesprekingen", stelde Cieltje Van Achter (N-VA) vast.

"De hardwerkende Brusselaar wordt de minst belaste Belg."

Stefan Cornelis (Open VLD)

Zoals verwacht was aan de kant van de meerderheid een heel ander geluid te horen. "De hardwerkende Brusselaar wordt de minst belaste Belg", klopte Stefan Cornelis (Open VLD) zich op de borst.

De begroting trekt bijkomende middelen uit voor openbaar vervoer en fietspaden, voor bijkomende sociale woningen en voor de Youth Garantee, benadrukte Jef Van Damme (sP.A). Hij wil wel dat de regering de fiscale hervorming nauwkeurig opvolgt dat die effectief budgettair neutraal is. Hannelore Goeman (SP.A) is blij met de bijkomende middelen die de GGC uittrekt voor sociale bescherming: "Er komen meer schuldbemiddelaars en extra middelen voor armoedebeleid en de opvang van daklozen." Wel waarschuwt ze dat het sociaal beleid in Brussel door de zesde staatshervorming nog complexer en moeilijker is geworden.

De CD&V-fractie is verheugd dat de begroting opnieuw in evenwicht is, waarbij een aantal investeringen voor onder andere de tunnels buiten de begroting gelaten wordt. CD&V stelt voor dat het gewest marges inbouwt voor het geval Europa deze werkwijze niet toelaat.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni