Brussel wil met forse investeringen de crisis te lijf gaan

© Photonews
| De Brusselse regering voorziet 750 miljoen euro per jaar aan investeringen
Updated: 23-10-2020 - 14:34

De Brusselse regering heeft een meerjarenbegroting klaar die massieve investeringen voorziet in huisvesting, renovatie en mobilteit. Dat blijkt uit de beleidsverklaring van minister-president Rudi Vervoort (PS).

Van de crisis een kans maken. Dat is in een notendop de beleidsverklaring van minister-president Rudi Vervoort (PS) in het Brussels parlement vandaag.

Hier gingen lange onderhandelingen aan vooraf tussen de meerderheidspartners (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open-VLD en One.brussels). Want er moest een meerjarenbegroting worden opgesteld, een begrotingsaanpassing 2020 én een begroting voor 2021. Dit alles in moeilijke omstandigheden.

Brussels Gewest gaat door de Covid19-crisis 1 miljard extra in het rood (op een begroting van 6 miljard): het gaat om grosso modo 500 miljoen extra uitgaven, én om 500 miljoen minder inkomsten.

Daarbovenop komt nog eens 500 miljoen euro door het structureel tekort dat vorig jaar al opdook. “Het is niet het moment om nu zware besparingen door te voeren,” aldus Rudi Vervoort. Het tekort voor dit jaar loopt daardoor op tot anderhalf miljard.

Investeren

De prioriteiten worden huisvesting, werk, klimaat en mobiliteit. De Brusselse regering wil zo de economie en de welvaart terug op peil krijgen na de coronacrisis en die andere uitdaging niet uit het oog verliezen: de opwarming van het klimaat. Er zal jaarlijks 750 miljoen euro geïnvesteerd worden in renovatie, mobiliteit en huisvesting.

Voor huisvesting wordt er de komende jaren 425 miljoen euro gereserveerd. Dat zal gaan naar woningbouw en renovatie. In de nieuwbouwprojecten zal 50 procent van de woningen gereserveerd worden voor sociale woningen. Die vraag naar sociale woningen blijkt in Brussel heel hoog te zijn: op 30 september stonden 49.135 gezinnen op een wachtlijst voor het verkrijgen van een sociale woning, dat zijn 128.270 mensen, ook wel meer dan 10,5 procent van de Brusselse bevolking. Er komen verhoogde premies voor isolatie en energiezuinige verwarming.

Er is ook bijzondere aandacht voor de daklozen en transmigranten. Vandaag, met de avondklok, worden die opgevangen, maar na de pandemie belanden ze weer op straat. Het housing-first principe wordt versneld uitgevoerd.

Vervoort kondigde ook aan mee te stappen in de renovatie van het Beursgebouw, waar het Belgian Beer Project wordt ondergebracht, en de Brusselse regering zal ook meedoen aan het project van de Nationale Hockeyfederatie om een nationaal hockeystadion in Ukkel op te richten. Daarnaast gaat de verhuis van de Brusselse ambtenaren naar de ‘Iristower’ van start. Die zou in januari afgerond moeten zijn.

Koolstofvrije stad

Er worden maar liefst 30.000 extra werklozen verwacht na de pandemie. Dat is een stijging met 30 procent. De Brusselse regering zet in op opleidingen en een aanmoedingspremie om Brusselse werklozen aan te werven. Goed voor 53 miljoen euro. Ook de economie krijgt extra zuurstof, onder meer met de herkapitalisatie van Finance.Brussels, het investeringsvehikel van het Brussels Gewest.

Brussel heeft de ambitie om tegen 2050 een koolstofvrije stad te zijn. In het voorjaar zal een transitiestrategie worden voorgesteld om de economie daarop voor te bereiden en een klimaatordonnantie, dat de gewestelijke doelstellingen wettelijk moet verankeren. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen moet hand in hand gaan met een verbetering van de luchtkwaliteit. In het voorjaar komt hiervoor een bijzonder actieplan ‘Brussel ademt’.

Gratis openbaar vervoer

Verder zijn er nog forse investeringen in mobiliteit, met de uitbouw van metro 3, extra tramlijnen naar Heembeek, Meiser en Thurn en Taxis en een verhoging van de buscapaciteit met dertig procent. Opmerkelijk: het openbaar vervoer wordt volgende jaar gratis voor bepaalde doelgroepen, lees: de jongeren. Dat staat in het regeerakkoord, maar verwacht werd dat het uitgesteld zou worden tot Brussel uit de rode cijfers zou zijn. Quod non.

Tegelijk blijft de stadstol annex kilometerheffing hoog op de agenda staan. Dat plan, Smart.move, zal volgend jaar worden voorgesteld. Met een ‘Go for Zero’-strategie wil de Brusselse regering het aantal verkeersslachtoffers fors terugdringen.

Loonsverhoging

Voor Vervoort hebben de lokale besturen bewezen een noodzakelijke partner te zijn in de strijd tegen de pandemie. Er wordt de komende jaren extra geld uitgetrokken voor verhoging van de lonen van de de gemeenteambtenaren. Het gaat in 2021 om 40 miljoen euro. Ook de OCMW's krijgen extra geld. Efficiëntiewinst kan er komen na een Staten-Generaal in de lente volgend jaar waar zal gekeken worden hoe gewest en lokale besturen beter kunnen samenwerken. Bovendien krijgt Visit.brussels een enveloppe van 10 miljoen voor een hulpplan voor de toeristische sector.

Tot slot heeft de Covid19-crisis tekorten aan de oppervlakte gebracht in het Brusselse welzijns- en gezondheidslandschap. Daar wil de Brusselse regering nog meer op gaan inzetten. Iriscare, het zorgagentschap van het de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt versterkt en de budgetten voor thuiszorg worden verhoogd, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven in plaats van naar het rusthuis te gaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?