Brussels Gewest investeert zelf in groene stroom

Thomas Verbeke
© BRUZZ
01/03/2017

De Brusselse regering installeert zonnepanelen op de daken van minstens 150 publieke gebouwen. Netbeheerder Sibelga krijgt 20 miljoen euro om de projecten in vier jaar tijd uit te voeren.

85.000 vierkante meter aan zonnepanelen moet er bijkomen in Brussel tegen 2020, door overheidsinvesteringen in openbare gebouwen. Brussels minister van Energie Céline Fremault (CDH) haalt 20 miljoen euro uit het Klimaatfonds om de zonnepanelen aan te leggen op de daken van bijvoorbeeld crèches, scholen, zwembaden of gebouwen van de administratie. Die kunnen eigendom zijn van zowel de Brusselse gemeenten als het gewest.

Philippe Massart, de directeur communicatie van netbeheerder Sibelga, zegt dat ze in vier jaar tijd zo’n 150 à 200 overheidsgebouwen voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen.

“Het gewest betaalt dat, en Sibelga organiseert de hele operatie, vanaf de installatie en gedurende de hele levensduur van de zonnepanelen. De gemeente hoeft alleen haar dak uit te lenen, en in ruil kan ze alle opgewekte elektriciteit gebruiken. We selecteren daarvoor publieke gebouwen die het hele jaar door een groot en constant energieverbruik hebben, en ook de opgewekte groene stroom zouden kunnen gebruiken. Een zwembad zou kunnen, maar een grote opslagplaats van de gemeente is bijvoorbeeld minder interessant, omdat daar weinig energie verbruikt wordt.”

“De keuze van de gebouwen die zonnepanelen krijgen, maken we in april of mei 2017. De werken worden uitgevoerd vanaf oktober 2017 tot eind 2020.”

Dit project, dat de regering Solarclick doopte, moet helpen om de Brusselse klimaatdoelstellingen te halen, die onder meer beloven om de hernieuwbare energieproductie in het gewest tegen 2020 te verdubbelen tot vier procent (tegenover twee procent in 2013). Brussels parlementslid Annemie Maes van oppositiepartij Groen vindt het investeringsplan een goede zaak, en stipt aan dat haar thuisgemeente Jette, waar ze met Ecolo/Groen in de meerderheid zit, drie jaar geleden ook al zonnepanelen liet leggen op vijf gemeentegebouwen, betaald door het bedrijf Blue Tree en de burgercoöperatieve Energiris.

“In vier jaar tijd hebben we zo de energiefactuur van de gemeente drastisch kunnen verlagen,” zegt Maes. “Veel Brusselse gemeenten hebben niet het budget om op grote schaal te investeren in zonnepanelen. Daarom investeert de gewestregering zelf. Een heel goede zaak, tenminste als het samengaat met het beter isoleren van de gebouwen en met energie-efficiëntie. Daar heb ik in de commissie Energie op aangedrongen.” Fremault trekt daarom nog zeven miljoen euro uit om de gebouwen meteen energiezuiniger te maken en hen een systeem te geven om hun verbruik te volgen en te beheren.

Ook Annemie Maes gelooft dat het plan van de regering realistisch is, en dat de aanleg van de zonnepanelen door het gewest inderdaad vrij snel kan gebeuren. Oppositiepartij PVDA wil ook meer overheidsinvesteringen in propere, groene energie. In het weekblad Knack pleitte Tom De Meester, de energiespecialist van de PVDA, er vorige week voor om stadsbedrijven op te richten die zonnepanelen op de privédaken leggen bij mensen die de investering niet zelf kunnen betalen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni