De eerste bijeenkomst van de burgercommissie over 5G in het Brussels parlement op 29 april 2021

Brussels Parlement houdt op 5 mei plenair debat over pensioenen parlementsleden

© Belga
21/04/2023

Na de eerdere opschudding in het Vlaams Parlement en in de Kamer, bleek dat ook in Brussel volksvertegenwoordigers de wetten omtrent het maximumpensioen kunnen omzeilen. Het Brussels Parlement houdt daarom op 5 mei een plenair debat over de pensioenregeling voor parlementsleden.

Bij de start van de zitting vandaag vroeg PVDA-fractieleidster Françoise De Smedt een plenair debat over het dossier. Volgens haar hebben "de burgers recht op duidelijkheid, terwijl de discussie vandaag vooral achter gesloten deuren - de raad van bestuur van het Pensioenfonds en het (uitgebreid) bureau -wordt behandeld".

Voorzitter Madrane vond een plenair debat vrijdagvoormiddag niet opportuun, omdat de raad van bestuur deze vrijdagmiddag bijeenkomt en het punt is ingeschreven op het uitgebreid bureau van volgende woensdag. "Als het uitgebreid bureau een publiek debat wil, kan dat dan beslist worden."

Hij kreeg hiervoor steun zowel op de banken van de meerderheid als van de oppositie. Fadila Laanan (PS) vroeg dat de voorzitter van het Pensioenfonds zou uitgenodigd worden op het uitgebreid bureau. Emmanuel De Bock (DéFI) drong aan op een uitgebreide juridische en historische nota, terwijl Céline Fremault (Les Engagés) opmerkte dat de volgende plenaire vergadering pas over vier weken gepland is, gezien de Franstalige schoolvakanties.

De parlementsvoorzitter stelde daarop voor de voorzitter van het Pensioenfonds uit te nodigen op het uitgebreid bureau van volgende woensdag. Daar zal onderzocht worden of er experts moeten worden ingeschakeld. Er wordt ook een budgettaire en juridische nota over de pensioenen opgesteld.

Tot slot komt er op vrijdag 5 mei, dus tijdens de Franstalige schoolvakanties een extra plenaire vergadering voor een debat over het onderwerp. Alle fracties stemden daarmee in.

Heel wat vragen over het systeem

De raad van bestuur van het Pensioenfonds boog zich vrijdagmiddag een eerste maal over het dossier, zoals parlementsvoorzitter Madrane had gevraagd, maar tot een beperking van de pensioenen tot het wettelijk plafond is het nog niet gekomen, zo werd na afloop uit verschillende bronnen vernomen.

Er waren naar verluidt heel wat vragen over het systeem van de pensioenen voor parlementsleden, het controlemechanisme en de financiële impact. Zowel het Vlaams Parlement als de Kamer beperkten de afgelopen dagen de pensioenen van de parlementsleden tot het wettelijk plafond, door de opdeling van het pensioen in een pensioen en een rente te schrappen.

De raad van bestuur komt op donderdag 4 mei, de dag voor het plenaire debat over de zaak, opnieuw bijeen. Daar zal onder meer een uitgebreide nota besproken worden die intussen wordt voorbereid, en wellicht ook een beslissing genomen worden.

De voorzitter van het Pensioenfonds zal ook op woensdag 26 april aanwezig zijn op het uitgebreid bureau van het Brussels Parlement.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni