Brussels Parlement neemt MR-voorstel in overweging, maar weigert onmiddellijke behandeling

© PhotoNews
| (archiefbeeld)

Het Brussels Parlement heeft vrijdag bij de start van de plenaire zitting de agenda gewijzigd om een MR-voorstel van ordonnantie om het dragen van religieuze tekenen te verbieden voor werknemers van de Brusselse openbare diensten, in overweging te nemen. Maar de behandeling en stemming vrijdag werd geweigerd. Wel wordt het advies van de Raad van State gevraagd.

MR-fractieleidster Alexia Bertrand had de dringende inoverwegingneming, behandeling en stemming gevraagd van het voorstel van ordonnantie. Ze verwees naar de plenaire vergadering van twee weken geleden, toen dezelfde procedure gevolgd werd voor een resolutie over het Israëlisch-Palestijns conflict. Bovendien is er de deadline van 21 juni, tegen wanneer de MIVB in beroep kan gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechter voor het niet aanwerven van een sollicitante met een hoofddoek.

Niemand verzette zich tegen de inoverwegingneming van de tekst, maar de vraag voor de dringende behandeling viel op een koude steen. Voor DéFI-fractieleider Emmanuel De Bock is het advies van de Raad van State nodig voor een ernstig debat. Een stemming later op de dag maakt dat onmogelijk. Ook Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) drong aan op een grondig debat. Een snelle behandeling vrijdagmiddag in commissie zag hij niet zitten.

Maar ook op de oppositiebanken was er weinig animo om reeds tijdens de middag over de tekst te debatteren, zo lieten Céline Fremault (cdH) en Françoise De Smedt (PTB-PVDA) verstaan. Voor Cieltje Van Achter (N-VA) mocht het debat in de commissie al starten. "Door de dossiers van het mogelijke beroep en de nieuwe wetgeving te vermengen, moet het parlement nu aan zet komen," vond ze.

Fremault en Van Achter wezen ook op de verantwoordelijkheid van de regering in het dossier. De regering heeft deze situatie gecreëerd, dus moet zij die ook oplossen. "Dit is een zaak van de regering, niet van het parlement", luidde het. Ook Groen-fractieleider Arnaud Verstraete stelde dat het eventuele beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechter een zaak is van de uitvoerende macht, de regering dus.

Uiteindelijk besliste het parlement om het advies van de Raad van State te vragen en het voorstel van ordonnantie tijdens een van de volgende zittingen van de commissie Algemene Zaken te bespreken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?