Brussels Parlement versoepelt toelatingsvoorwaarden voor deontologische code

© Belga
19/07/2023

Het Brussels Parlement versoepelt de voorwaarden voor de leden van de Brusselse Deontologische Commissie. Die commissie staat sinds eind 2017 in de Brusselse regelgeving, maar kon nog niet worden opgericht omdat de toetredingsvoorwaarden te streng waren. Daarom vermindert het voorstel van gezamenlijke ordonnantie de vereiste jaren ervaring van 5 tot 3 jaar en vervalt de voorwaarde om al vijf jaar geen openbaar mandaat te hebben beoefend.

De tekst, ingediend door parlementsvoorzitter Rachid Madrane en meegetekend door leden van de meerderheid en oppositie, is de uitvoering van een aanbeveling van de bijzondere Ubercommissie, die erop aandrong dat voor het zomerreces een voorstel zou worden ingediend.

De Deontologische Commissie bestaat uit tien leden: 5 deskundigen die worden gekozen uit de magistratuur of hoogleraren (met een minimum van twee magistraten), 3 gewezen openbare mandatarissen en 2 gewezen leden van het Brussels Parlement.

De commissie moet een Deontologische Code opstellen, op basis hiervan adviezen uitbrengen en indien nodig sancties uitbrengen, verduidelijkte Rachid Madrane woensdagvoormiddag bij de plenaire bespreking van het voorstel, dat donderdag wellicht een kamerbrede steun kan krijgen. Enkel PVDA diende een aantal amendementen in om gewezen parlementsleden uit de commissie te weren en het maatschappelijke middenveld er een plaats in te geven. Maar die werden in commissie weggestemd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni