| Handelsmissie met staatssecretaris Pascal Smet (One.brussels) in de herfst van 2019

Brussels parlement wil zijn zeg doen over gevoelige handelsmissies

SVG
19/01/2021

Een handelsmissie naar Isräel, zonder ook de Palestijnen erbij te betrekken, of één naar China zonder de schending van de mensenrechten bij de Oeigoeren ter sprake te brengen, kan dat wel? Het leidt geregeld tot resoluties in het parlement. Dat wil nu een groter debat zodat er vaste richtlijnen kunnen komen. “Economie en mensenrechten moeten hierbij hand in hand gaan,” zegt parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen).

Aanleiding is een resolutie van PTB in de Commissie Financiën over een (geschrapte) handelsmissie naar Israël.

De meerderheid in het parlement greep de resolutie aan om een ruimere doorlichting te vragen van de Brusselse handelsmissies. Die moet vermijden dat het debat niet telkens opnieuw bij elke missie opduikt.

Voorzitter Rachid Madrane (PS) legde de vraag voor aan de commissieleden, en die stemden daar positief mee in.

Doorlichting

Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen): “We willen met een doorlichting kijken wat kan, en wat niet. We zullen hierover verschillende betrokkenen aan het woord laten waarbij zowel de economische belangen als de mensenrechten aan bod komen.” Het gaat dan om het agentschap HUB.Brussels, dat de handelsmissies organiseert, maar ook mensenrechtenorganisaties, NGO’s met een bepaalde expertise, etcetera.

De doorlichting kan leiden tot een resolutie met aanbevelingen die dan bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de beheersovereenkomst tussen het gewest en agentschap HUB.Brussels.

Er zou ook een jaarlijks terugkerend moment kunnen zijn waarbij HUB.Brussels in het parlement tekst en uitleg geeft over de voorbije handelsmissies, aldus nog Benjumea-Moreno.

Historische grondslag

Een dergelijke doorlichting zal niet altijd even eenvoudig zijn. De handelsrelaties hebben soms een historische grondslag, en missies worden ook geregeld georganiseerd samen met het Koningshuis of met de andere deelstaten. Het debat kan ook gaan over de handelsposten die het Brussels Gewest heeft in de diverse delen van de wereld.

Door een groter debat te voeren, hoopt Ecolo-Groen dat er een eenvormig kader kan komen over de handelsrelaties, waarbij economie en mensenrechten hand in hand gaan.

Een dergelijk kader maakt deel uit van het Brussels regeerakkoord. "We zijn blij dat we hier nu werk van kunnen maken," aldus Benjumea-Moreno.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , handelsmissie , Israël , Palestina , China , Juan Benjumea-Moreno

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni