Lombardstraat (met het Brussels parlement)

| Het Brussels Parlement in de Lombardstraat heeft uitbreidingsplannen. Het kocht een gebouw aan de overkant, rechts in beeld.

Brusselse parlementsleden gunnen zichzelf volle indexering van loon (en een nieuw gebouw)

SVG
24/11/2022

Er is geen meerderheid gevonden binnen het Brussels parlement om de salarissen van de volksvertegenwoordigers in te perken. Hun lonen worden dus volledig geïndexeerd.

Parlementslid Pepijn Kennis (Agora, oppositie) heeft in de begrotingscommissie van het Brussels parlement voorgesteld om de indexering op de lonen te milderen en de volle verhoging van 12 procent op de parlementaire weddes te beperken tot 5 procent.

“Met het geld dat vrijkomt kunnen extra burgerassemblées gefinancierd worden,” zei het parlementslid die vanuit zijn partij Agora inzet op burgerinspraak.

Bij de andere Brusselse parlementsleden was echter geen animo voor een inperking van het parlementssalaris. Voorzitter van het parlement Rachid Madrane (PS) vindt dat een dergelijke beslissing eerst met de andere parlementen besproken moet worden, in het kader van een echt sociaal statuut voor de parlementsleden. Wie niet herkozen raak, en dan ziek valt of geen werk vindt, heeft namelijk geen recht op een uitkering, zei Madrane. “Ook dat moet in rekening worden genomen,” aldus de voorzitter.

Parlementslid Ahmed Mouhssin (Ecolo) voegde daar aan toe dat er ook een regeling moet worden getroffen voor parlementsleden die langdurig ziek zijn. Zij behouden nu hun volledige parlementswedde. "En wat het voorstel van Agora betreft, wij zitten op dezelfde lijn, alleen moet dat in het Uitgebreid Bureau besproken worden," aldus Mousshin.

60 miljoen euro

De indexering van de parlementaire weddes betekent een verhoging van anderhalf miljoen euro op de begroting van het Brussels parlement, die in totaal om en bij de 60 miljoen euro bedraagt.

Ook de andere parlementen in ons land laten de indexering van de parlementaire weddes gewoon doorlopen. Wel is er in het Vlaams parlement langer geleden al een inhouding van 5 procent op het parlementsloon voorzien. Dat is ook in 2023 het geval.

Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA, oppositie) merkte ook op dat het Vlaams parlement wél een besparingsoefening uitvoerde, door volgend jaar 8,7 miljoen euro minder uit te geven. N-VA vindt dat er ook in Brussel efficiëntiewinsten mogelijk moeten zijn en pleit daarom voor een moderner statuut van het personeel.

PTB-parlementslid Luc Vancauwenberghe kondigde aan te zullen tegenstemmen, "omdat het de privileges van het parlement in stand houdt op vlak van salaris en pensioen. Dit had een kans kunnen zijn om te tonen dat het parlement niet boven de wet staat en de crisis mee beleeft net zoals de gewone mens."

Lombardstraat

Opmerkelijk ook: het Brussels parlement breidt uit. Het heeft een groot neoklassiek gebouw gekocht, op de Lombardstraat 72, aan de overkant van de zetel van het Brussels parlement.

Dat moet het plan vervangen om een deel van de kantoren van het parlement naar de Zavel te verhuizen, in het Lebeau-gebouw. “Maar aangezien er geen zekerheid komt over de realisatie van dat gebouw, hebben we deze kans genomen,” zei de parlementsvoorzitter.

Het parlement kampt al geruime tijd met een tekort aan plaats, omdat er meer erkende fracties zijn en ten gevolge van decumul: parlementsleden zonder lokaal mandaat kunnen nu immers niet meer terecht in hun eigen gemeentehuis.

De begroting werd met een ruime meerderheid goedgekeurd. PTB stemde tegen, N-VA onthield zich.

De begroting moet nu nog door de plenaire zitting worden goedgekeurd.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni