Commissie geeft groen licht voor nieuwe volmachten Brusselse regering

© Belgaimage

De bevoegde commissies van het Brussels Parlement hebben maandag het ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat de Brusselse regering in het kader van de coronacrisis volmachten geeft voor een periode van twee maanden. De oppositie zag de noodzaak niet in van deze volmachten omdat de toestand niet dezelfde is als bij de eerste volmachten. Toch waren enkel N-VA en PVDA tegen de nieuwe volmachten.

De regering vraagt opnieuw volmachten om ervoor te zorgen dat ons zorgstelsel zijn basisopdrachten kan blijven vervullen en alle patiënten, ook zij die niet met COVID-19 besmet zijn, in de best mogelijke omstandigheden kunnen worden opgevangen, dat onze scholen openblijven, dat de economie verder kan functioneren en dat de geestelijke gezondheid van de burgers zoveel als mogelijk gevrijwaard wordt.

Zowel Cieltje Van Achter (N-VA) als Alexia Bertrand (MR) wezen erop dat in tegenstelling tot de eerste golf het Brussels Parlement nu wel kan vergaderen en stemmen. "Toen waren de volmachten gerechtvaardigd", merkte Van Achter op. Voor haar is er geen nood om volmachten te verlenen aan de Brusselse regering. "Het parlement werkt immers. Snelheid is evenmin een argument aangezien de regering gebruik kan maken van de bestaande spoedprocedures, zowel voor het aannemen van de noodzakelijke regelgeving als voor het aanvragen van de vereiste adviezen. Dé hoofdreden volgens ons is dan ook dat deze regering liever geen parlementaire pottenkijkers wil", stelde Cieltje Van Achter, die aankondigde dat de N-VA de tekst niet zal goedkeuren.

Ook Bertrand had heel wat kritiek op de volmachten. Ze wees erop dat de Waalse regering voor één maand volmachten heeft gekregen op 28 oktober. Die gelden voor één maand, zodat ze bijna afgelopen zijn als het Brussels Parlement de ordonnantie zal goedkeuren. Zijn er maatregelen uitgesteld tot de volmachten goedgekeurd zijn, vroeg ze zich af. Toch zal de MR de tekst goedkeuren, maar dan moet de regering de volmachtbesluiten aan het parlement overmaken zodra ze zijn goedgekeurd en niet op het ogenblik van publicatie. Ze drong ook aan op transparantie.

CdH-fractieleidster Celine Frémault had de voorkeur gegeven aan een initiatief van het parlement en niet van de regering. Ze stelde voor om een wettelijk kader te creëren waardoor de regering in uitzonderlijke omstandigheden dringende maatregelen kan nemen. Minister-president Vervoort vroeg zich af of dit institutioneel wel mogelijk is.

Luc Vancauwenberge stelde dat PVDA de ordonnantie niet zal goedkeuren. "Er is geen reden waarom het parlement moet buitenspel gezet worden", vond hij. "Het democratisch debat is noodzakelijk. Wij willen onze expertise via onze artsen ter beschikking stellen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?