Conferentie van Burgemeesters verwerpt gewestelijk parkeerplan

© brusselnieuws.be
02/11/2011
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan dat het parkeren in Brussel moet stroomlijnen, stuit op een krachtig njet van de burgemeesters. “Wordt het niet aangepast, dan wijzigen we de wet,” dreigt de Conferentie van Burgemeesters. Brussels parlementslid Jef Van Damme (SP.A) roept de bevoegde minister Brigitte Grouwels (CD&V) op om door te gaan met het parkeerbeleidsplan.

De kritiek van de burgemeesters staat in een brief die de Conferentie van Burgemeesters naar minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) stuurde. Grouwels heeft al een tijdje een plan klaar voor een gewestelijk parkeerbeleid. Dat vloeit voort uit de Parkeerordonnantie, die in januari 2009 door het Brussels parlement is goedgekeurd.

De ordonnantie geeft het parkeerbeleid in handen van het Brussels Gewest. Dat kan daarmee een mobiliteitsbeleid voeren. Zo wil Brussel het parkeren voor de bewoners makkelijker maken, maar tegelijk de autodruk in de hoofdstad verminderen door het parkeren te reglementeren. Buitenlandse voorbeelden (Amsterdam) hebben de efficiënte daarvan aangetoond. Dat kan echter alleen met een coherent beleid, en dus niet met het huidige versnipperde beleid waarbij elk gemeente een eigen parkeerbeleid ontwikkelt.

Een kaart van het Brussels Gewest met de verschillende parkeer­zones toont in één oogopslag dat er geen uniformiteit bestaat: sommige gemeenten hebben al hun hele grondgebied ingekleurd, andere nauwelijks enkele straten. Sommige gemeenten gebruiken blauwe zones om de gemeentelijke parkeerdruk te verminderen, andere rode zones. Van de 289.779 parkeerplaatsen in Brussel is op dit moment 48 procent gereglementeerd.

Het ontwerpplan Gewestelijk Parkeerbeleid tekent uniforme zones uit (blauw, groen, oranje en rood) en legt de prijzen vast voor het hele gewest. De gemeenten moeten parkeerplannen opstellen die in het gewestelijk plan passen. Om de autodruk te verminderen gaan de prijzen voor lang parkeren de hoogte in. Twee uur parkeren in een rode zone zal 6,30 euro kosten. Vandaag is dat gemiddeld 2,38 euro. Voor de bewonerskaart zal overal betaald moeten worden; ze zal veertig euro per jaar kosten. Een parkeerkaart voor een tweede auto wordt fors duurder, tot tweehonderd euro.

Voor de Conferentie van de Brusselse Burgemeesters kan het gewestelijk parkeerplan niet door de beugel. "Wij zijn tegen uniforme tarieven," zegt Vincent De Wolf (MR), voorzitter van de werkgroep Parkeren van de Conferentie. "Parkeren aan het Zoniënwoud of in het hart van de stad is helemaal niet hetzelfde." De burgemeesters stellen variabele tarieven voor, die de Brusselse gemeenten naar eigen goeddunken kunnen invullen. Opvallend: de ondergrens van die tarieven ligt onder het bodemtarief toegelaten door de Parkeerordonnantie.

De Conferentie stelt nog andere maatregelen in vraag. Zo laat het Ontwerpplan maar één bewonerskaart toe per gezin in wijken die heel goed bediend zijn door het openbaar vervoer. "Dat is onaanvaardbaar. En het ergste moet nog komen," zegt De Wolf. "Want in het Ontwerp staat ook een wurgclausule. Als er te veel bewonerskaarten zijn afgeleverd, wordt er, in ware sovjetstijl, een stop gezet op het afleveren van bewonerskaarten." Zorgverleners en bedrijven die aan een verhuis bezig zijn, moeten ook gratis kunnen parkeren, vindt De Wolf. Ze moeten daarvoor niet eerst toestemming vragen aan de gemeente zoals in het parkeerplan bepaald is, meent de burgemeester.


De Wolf wil een dringende aanpassing van het ontwerp. "Zo niet zullen de burgemeesters, in het Brussels parlement, een nieuwe parkeer­ordonnantie op tafel leggen."

Op 16 november is een overleg gepland tussen minister van Vervoer Brigitte Grouwels en de burgemeesters, in het bijzijn van minister-president Charles Picqué (PS). Grouwels wil luisteren naar constructieve voorstellen van de Brusselse burgemeesters, "maar alleen als die passen binnen de Parkeer­ordonnantie."

Brussels parlementslid Jef Van Damme roept minister Grouwels op om "politieke moed te tonen" en door te gaan met het parkeerplan. Als toenmalig medewerker van de vroegere minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) werkte hij mee de parkeerordonnatie uit in 2009. "Vele burgemeesters willen een uniform parkeerbeleid tegenhouden omdat ze de macht om zelf tarieven te bepalen en zones vast te leggen, niet uit handen willen geven. Ze zijn bang hun eigen bevoegdheden en de inkomsten uit hun parkeerbeleid te verliezen. Het is jammer dat uit zo'n conservatieve reflex het goede idee om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen, wordt tegengewerkt."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni