Cumuleren moeilijker na 2014

© tvbrussel
Meerderheidspartijen PS en Ecolo hebben een akkoord bereikt over het afbouwen van de cumuls. Na 2014 zal slechts een kwart van de Brusselse parlementsleden een uitvoerend mandaat mogen hebben in de eigen gemeente.

B ij PS zijn ze met 11 op een totaal van 21 parlementsleden, bij MR met 13 (op 24) en bij CDH met 5 (op 11). Ze zijn naast volksvertegenwoordiger ook nog burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een van de negentien Brusselse gemeenten. Bij Ecolo is er geen enkele: de partij laat het cumuleren van een schepen- of burgemeestersmandaat met dat van een zitje in het parlement niet toe.

Ecolo heeft, in het kader van 'goed bestuur in het politiek bedrijf', in het regeerakkoord van 2009 laten inschrijven dat die dubbele mandaten moeten worden ingeperkt. Na een jaar onderhandelen hebben Ecolo en PS een akkoord bereikt.

Na de verkiezingen in 2014 zal maar een kwart van de parlementsleden ook nog een uitvoerend mandaat mogen hebben in een gemeentebestuur. Ondanks het principieel akkoord tussen de meerderheidspartijen van de Brusselse regering in 2009 lag een oplossing niet voor de hand. Ecolo wou de beperking via het reglement van het parlement. Dat had het voordeel van de snelheid. Maar daar wou de PS niet van weten.

Pikorde
Het zal dus via een wet geregeld worden. Aan de organisatie van de Brusselse gewestverkiezingen kunnen de parlementsleden niet veel veranderen. Brussel kan zijn eigen instellingen immers niet zelf wijzigen.

PS en Ecolo, zo bevestigen fractievoorzitters Yaron Pesztat (Ecolo) en Rudi Vervoort (PS), willen daarom werken via de gemeentewet, waar het Brussels parlement wel voor bevoegd is. "Het voordeel," zegt Vervoort, "is dat we zo juridisch een stevige basis hebben. Het moet daarnaast ook democratisch legitiem zijn. Het is uiteindelijk de kiezer die het parlement maakt."

Vraag is dan: hoe bepaal je wie wél mag cumuleren? Hoe vermijden dat de tientallen schepenen die na 2014 geen parlementslid meer zullen zijn, zich benadeeld zullen voelen? PS en Ecolo stellen voor om burgemeesters en schepenen toe te laten tot het parlement, tot de bovengrens van 25 procent bereikt is. De pikorde wordt bepaald door het aantal voorkeurstemmen bij de Brusselse gewestverkiezingen. Wie uit de boot valt, kan toch nog parlementslid worden, maar mag dan niet meer cumuleren.

Nog vier jaar
PS en Ecolo zullen de tekst nu voorleggen aan de andere meerderheidspartijen. Het kan dan als voorstel van ordonnantie over enkele weken in het parlement worden ingediend. Het moet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 goedgekeurd zijn, zodat het bij de gewestverkiezingen van 2014 in voege kan gaan.

En de Vlamingen? Vandaag zijn vier van de zeventien Nederlandstalige parlementsleden ook schepen in hun gemeente. De Vlaams-Brusselse parlementsleden stellen voor om die niet mee te tellen, omdat het meestal om toegevoegde schepenen gaat. De Franstaligen lijken daar op het eerste gezicht ook mee akkoord te gaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?