20191023 Lege Doos BRUZZ ACTUA 1681

| Gaia overhandigt een erediploma aan Bianca Debaets: onder meer door het verbod op pelzenkwekerijen kreeg ze 14/20.

Reeks

De lege doos: verbod op pelskwekerijen

Eva Christiaens, Heleen Debeuckelaere
© BRUZZ
25/10/2019

Twee jaar geleden was het gedaan met bontjassen maken in de hoofdstad. Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V), de toenmalige dierenvriend in de Brusselse regering, kreeg een ordonnantie gestemd om pelsdierhouderijen te verbieden. Echt veel moeite vroeg dat niet, want er was nog nooit een pelsdierhouderij in Brussel geweest.

Wat zegt de wet juist en wie diende hem in?

De Wet: "Het houden en fokken van dieren in hoofdzaak of uitsluitend voor hun pels is verboden."

Artikel 9 bis in hoofdstuk II van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Ingediend door Bianca Debaets (CD&V)

Sinds 2017

Huidig bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi)

Lege Doos nerts BRUZZ ACTUA 1681

| Er is in Brussel nooit een pelsdierhouderij geweest.

Het verbod dient natuurlijk om te verhinderen dat er ooit een pelzenkwekerij kómt,” repliceert Gaia. Op het moment van de stemming telde ons land zeventien pelzenkwekers, allemaal gelegen in Vlaanderen. Over vier jaar moeten zij zelf de deuren sluiten, want ook Ben Weyts (N-VA) besloot een pelsdierhouderverbod in te voeren in Vlaanderen. Brussel had dus al bij voorbaat verhinderd dat die Vlaamse pelzenkwekers in 2023 de gewestgrens dreigen over te steken.

“De salamitechniek,” noemt pelshandelaar Christian Parmentier het verbod. “Het einddoel van die actiegroepen is een veganistische samenleving zonder enig gebruik van dieren. Ze focussen op de kleinste sectoren om hun slag thuis te halen, zoals de pelzensector. Welk ander kledingmateriaal kan je eindeloos blijven herstellen en recycleren? Niets is zo duurzaam als pels.”

“Zolang er geen productieverbod was, konden we nog niet pleiten voor een handelsverbod. Er zat dus meer achter dan pure symboliek.”

Ann De Greef, directeur Gaia

De ‘kleine’ sector produceert in ons land nog altijd een goede 200.000 pelzen per jaar, vooral nerts. “Dat is peanuts in vergelijking met de zes miljoen die in Scandinavië worden geproduceerd,” vindt Parmentier, die ook voorzitter is van de Belgische Bontfederatie. In zijn eigen winkel in de Naamsestraat verkoopt hij voornamelijk Deense pels. En als veearts van opleiding ziet hij daar geen graten in. “Dieren beseffen niet dat ze gehouden worden. Wat telt, is dat ze goed gehouden worden. Het wettelijk kader zou dierenwelzijn in balans moeten houden met economie en ecologie.”

Het verbod op Brusselse pelzen verhindert voorlopig niet dat er bontjassen van elders over zijn toonbank gaan. “Dat is wel onze volgende stap,” belooft directeur Ann De Greef van Gaia. “Zolang er geen productieverbod was, konden we nog niet pleiten voor een handelsverbod. Nu kan dat wel en gaan we de federale regering erop aanspreken. Er zat dus meer achter dan pure symboliek.”

Huidig minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi):
“Wallonië noch Brussel hadden pelskwekerijen op hun grondgebied ten tijde van het verbod. Toch hebben beide regio’s, op vraag van Gaia, een verbod geïnstalleerd. Die maatregelen zijn niet zomaar symbolisch. Ten eerste houden ze iedere toekomstige exploitatie van die aard tegen. Maar vooral zet het druk op Vlaanderen om dezelfde stappen te ondernemen. Dat heeft gewerkt. Een eventueel verbod op de verkoop van bont of pelsen is een federale aangelegenheid waar ik niet verder op kan ingaan.”

Al was Brussel vanuit symbolisch oogpunt wel een geschikte kartrekker, vond Gaia. “Brussel is het hart van Europa en daar willen we uiteindelijk een totaalverbod bekomen,” zegt De Greef. Hoe meer lidstaten (of in België deelstaten) de pelzenkwekers verbieden, hoe steviger Gaia staat om te ijveren voor een Europese nee tegen bont. De teller van lidstaten die pelzenkwekerijen verbieden staat nu op dertien, België inbegrepen. Brussel is daarbij één stukje van de strategie.

En het circulaire argument over pelzen kledij? “Je haalt die pels niet zomaar van de nerts om hem op je rug te leggen,” zegt De Greef. “De bontindustrie doet het uitschijnen als een groen product, maar er zit een heel productieproces tussen met vervuilende, chemische producten. Om nog maar te zwijgen van de verspilling van voedsel en mest voor en van die nertsen.”

De lege doos

BRUZZ pluist wekelijks de wetboeken uit op zoek naar de meest opvallende of redeloze regelgeving.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , De lege doos , pelzenkwekerijen , Bianca Debaets , Dierenwelzijn , wet

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni