Debat uitbreiding Nederlandstalig onderwijs blijft bits

Bettina Hubo
© Agenda Magazine
07/04/2010
De Vlaams-Brusselse politici blijven discussiëren over de vraag in welke mate het Nederlandstalig onderwijs in Brussel uitgebreid moet worden. Intussen is het nog altijd niet duidelijk hoeveel plaatsen er te kort zijn voor volgend schooljaar.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) moest zich afgelopen week in de commissie 'Brussel en de Rand' van het Vlaams parlement verantwoorden voor zijn uitspraak in De Morgen dat Brussel een Franstalige stad zou zijn. De uitspraak zette kwaad bloed, onder meer bij het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Van alle Vlaamse partijen - meerderheid en oppositie - kreeg Smet er flink van langs. "Hoe kunt u nog functioneren als Vlaams minister voor Brussel als de VGC tegen u is?" vroeg Luckas Vander Taelen (Groen!). De minister leek niet onder de indruk: "De lingua franca in Brussel is het Frans, in die zin is Brussel een Franstalige stad." En van enig probleem met de VGC had hij niets gemerkt, zei hij.

De onderliggende kwestie dan: moet het Nederlandstalig onderwijs in Brussel uitgebreid worden? Smet heeft bij herhaling laten weten dat hij niet voor een 'ongebreidelde' uitbreiding is omdat de spoeling van het aantal Nederlandstalige kinderen dan te dun wordt en de kwaliteit in het gedrang komt. Ook hierover werd de minister in de commissie aangepakt. Oppositiepartijen Groen! en Open VLD verwezen naar de Brusselnorm , volgens dewelke de Vlaamse Gemeenschap dertig procent van de Brusselse bevolking tot haar doelgroep rekent. "U bent de eerste minister voor Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel wil afbouwen," zei Ann Brusseel (Open VLD). Ze voegde er nog aan toe dat het niet Smets taak is om te bepalen wie wel en wie niet terechtkan in de Vlaams-Brusselse scholen en verweet de minister populisme. "U laat zich leiden door doemdenkers en angstigen." Brusseels partijgenoot Sven Gatz bestempelde Smets woordgebruik (de burger, het volk ) zelfs als totalitair. En: "Beleid hebben we van u nog niet gezien."

Even voordien had N-VA-parlementslid Willy Segers opgeroepen tot een meer sereen debat. Tevergeefs. Ook Smet, die beweerde op niveau te willen discussiëren en niet geïnteresseerd te zijn in politieke spelletjes, kon het niet laten om te zeggen "dat het onderwijsbeleid van Open VLD geleid heeft tot de zware problemen van nu." Smet herhaalde dat hij de Franse Gemeenschap wil helpen door native speakers, betaald door de Vlaamse Gemeenschap, ter beschikking te stellen. Verwijzen naar de Brusselnorm is volgens hem niet aan de orde. "De Brusselnorm is een budgettaire norm."

Van de meerderheid, aangevuld met het Vlaams Belang, kreeg Smet de volle steun. CD&V organiseerde achteraf nog een afzonderlijke persconferentie om zijn standpunt toe te lichten. Het aantal Nederlandstaligen in het Brusselse onderwijs daalt, onder meer doordat steeds minder kinderen uit de Rand naar Brusselse scholen komen en steeds meer Brusselse kinderen naar een school in de Rand gaan. "Om de kwaliteit te handhaven is er een kritische massa nodig. Daarom is ongebreidelde uitbreiding niet aangewezen," zei Vlaams CD&V-parlementslid Paul Delva. Delva en zijn Brusselse collega Bianca Debaets stellen dan ook voor om, net als 25 jaar geleden, in en om Brussel campagne te voeren voor het Nederlandstalig onderwijs - bij Nederlandstaligen, welteverstaan. Ook moet de voorrangsregeling waterdicht worden. Geen verklaringen op eer meer, en als het van CD&V afhangt, moeten ouders een Nederlandstalig diploma voorleggen of toch bewijzen dat ze enkele jaren in het Nederlands naar school zijn gegaan.

En hoe zit het ondertussen met de inschrijvingen en de schaarste? Op 1 april begon de tweede inschrijvingsronde voor het secundair, maar daarvoor daagden nauwelijks kandidaten op. Wie overigens aan het Lokaal Overlegplatform wilde vragen waar er nog plaats is, was eraan voor de moeite. Het LOP was op 1 april al met vakantie en meldde op zijn site dat het aantal vrije plaatsen 'in de loop van de maand' wordt bekendgemaakt.

De tekorten in het basisonderwijs dan. Ook daar heeft het LOP nog geen zicht op, hoewel de eerste inschrijvingsronde al op 19 maart afliep. Voorlopig is Smet, die beloofde dat elk kind een plaats heeft in september, dan ook nog niet in actie geschoten. "Ik wacht op de cijfers van (Brussels Open VLD-minister) Vanraes."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni