Brusselminister Benjamin Dalle (CD&V) op de thematische Kern van de VLAREG ivm de coronaepidemie (Covid-19)

| Brusselminister Benjamin Dalle (CD&V) op de thematische Kern van de VLAREG ivm de coronaepidemie (Covid-19.)

Deze Vlaamse steunmaatregelen zijn ook belangrijk voor Brussel

Filip De Rycke
24/03/2020

De steunmaatregelen die de Vlaamse regering vorige week bekendmaakte in het kader van de coronacrisis gelden eveneens voor de Nederlandstalige Brusselse cultuur -en jeugdinstellingen. Dat benadrukken Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Brussel en Media Benjamin Dalle (CD&V) in een gezamenlijk perscommuniqué.

Vorige week keurde de Vlaamse regering een pak steunmaatregelen goed in het kader van de coronacrisis. De Vlaamse overheid wil op die manier, naar eigen zeggen, getroffen organisaties en instellingen “maximaal ondersteunen”. Veel van die maatregelen zijn eveneens van groot belang voor Brusselse culturele en jeugdinstellingen die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.

Voor de Brusselse Nederlandstalige instellingen wil de Vlaamse regering een zekere flexibiliteit en welwillendheid aan de dag leggen, schrijft ze, bij de toekenning, de uitvoering of de rapportering van de subsidies.

Met andere woorden, de aangekondigde besparing blijven van kracht, alleen zullen de jeugd, culturele en media-organisatie die vanuit Vlaanderen subsidies krijgen voor dit jaar hun subsidies geheel mogen behouden.

Impact beperken

De organisaties moeten in hun eindverslag aantonen dat ze voldoende kosten hebben gemaakt om de subsidies te verantwoorden, maar zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: “Je geeft ook aan wat de impact van Coronamaatregelen is op je werking. Zo willen we de financiële impact van deze crisis zoveel mogelijk beperken. ”

De komende weken zullen heel wat instellingen ook de financiële impact van de crisis in kaart brengen. Op basis daarvan kan de regering bijsturen als dat moet. “Alleen zo kunnen we deze crisis samen overwinnen” aldus nog Dalle.

Gewestelijke steun

Maar niet alle Vlaamse steunmaatregelen gelden voor de Nederlandstalige Brusselaar omdat ze betrekking hebben op een gewestelijke bevoegdheid. Zo zal de Vlaming die technisch werkloos wordt een maand lang de facturen voor gas, water en elektriciteit niet hoeven te betalen, dat zal de Vlaamse overheid doen.

In Brussel blijft iedereen zijn energiefacturen voorlopig wel zelf betalen. De Brusselse regering besliste wel om de het verbod op gas- en elektriciteitsonderbrekingen met een maand te verlengen tot en met 30 april. Dat geeft een vijfhonderdtal gezinnen wat ademruimte. Ook watermaatschappij Vivaqua zal de levering van water niet onderbreken bij wanbetalers en dit tot nader order.

Vlaamse ondernemers krijgen 4 maanden uitstel om hun autobelasting te betalen. In Brussel blijf je verplicht om de autobelasting tijdig te betalen. De boetes voor LEZ daarentegen worden tijdelijk uitgesteld tot daags na de einddatum van de federale maatregelen rond het coronavirus.

De Brusselse regering blijft naar eigen zeggen alles nauwgezet opvolgen. Donderdag komt de regering opnieuw virtueel samen. Op dit moment wordt de impact op Brussel van de federale steunmaatregelen gemeten. Als nieuwe Brusselse steunmaatregelen zich opdringen zullen die ook besproken worden, was te vernemen in regeringskringen.

Interessante websites

Alle overheden van ons land hebben hun Coronasteunmaatregelen op speciale websites gepubliceerd.

Voor België: financien.belgium.be/nl/coronavirus

Voor Brussel: www.1819.brussels

Voor Vlaanderen: www.vlaanderen.be/corona

Voor Nederlandstalige Brusselse cultuur, jeugd en media-instellingen: https://cjsm.be/informatie-covid-19

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , coronacrisis , cultuurbeleid , Benjamin Dalle , subsidies

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni