Vlaams minister voor Brussel, Media en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) op weg naar de regeringsbijeenkomst waar op 27 oktober 2020 de door Covid-19 veroorzaakte noodsituatie werd behandeld.

Diversiteit grootste werkpunt bij sociaal-culturele organisaties

© Belga
13/11/2020

Het Brusselse sociaal-culturele werkveld vraagt dat er binnen de Vlaamse subsidielijn "Projecten voor Brussel" meer aandacht wordt besteed aan diversiteit. Die zou dan kunnen leiden tot innovatie en deelname van jonge organisaties. De vraag komt naar voren in een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V).

De evaluatie van de Vlaamse subsidielijn verliep via een traject waarbij onder meer 49 organisaties die in de afgelopen drie jaar steun kregen een bevraging invulden. Diversiteit kwam het sterkst naar voren als werkpunt. Volgens de respondenten draagt meer aandacht voor diversiteit bij tot innovatie en verandering binnen de werking van de subsidielijn. Het zou de deelname van jonge en nieuwe organisaties aan de subsidielijn kunnen faciliteren.

Een tweede werkpunt, het tegengaan van versnippering, sluit hier nauw bij aan. Het belang van netwerken en samenwerkingsverbanden is volgens de deelnemers nog niet doorgedrongen, terwijl de organisaties en de overheden net baat hebben bij een betere verbinding.

Het Brusselse werkveld ziet tenslotte dat hun realiteit niet los gezien kan worden van de Vlaamse. De relatie wordt beschreven als een spanningsveld, omwille van het verschil in beleving, cultuur en politiek. Het werkveld ervaart een sterkere financiering voor projecten die focussen op Vlaamse aanwezigheid in Brussel. En dat komt de eerder aangehaalde noodzakelijke aandacht voor diversiteit niet altijd ten goede.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , Benjamin Dalle

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni