Dossier in het Frans? Ga naar Wemmel

© Ghelamco / Jasper-Eyers Architects

Leefmilieuorganisaties Bral en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) vinden dat ook Brussel de publieke inspraak rond het geplande Eurostadion op parking C moet organiseren. “Brussel-Stad en het gewest doen niets. Het komt hen zelfs goed uit dat het hele dossier in Vlaanderen zit,” zegt Claire Scohier van IEB.

In Brussel is het doorgaans lastiger voor Nederlandstaligen dan voor Franstaligen om informatie in de eigen taal te krijgen. Niet zo in het dossier van het nieuwe Eurostadion, bleek afgelopen week.

De voetbaltempel moet verrijzen op parking C, gelegen op grondgebied Grimbergen, en dus Vlaanderen. In Vlaanderen moet elke belangrijke stedenbouwkundige aanvraag voorafgegaan worden door een milieueffectenrapport (MER). Projectontwikkelaar Ghelamco stelde zopas een ‘kennisgevingsnota’ van het MER-project op. Dit is een belangrijk document waarin de bouwplannen uiteengezet worden en waarin aangegeven wordt welke milieueffecten onder de loep worden genomen.

Alle burgers kunnen reageren op dit document en bijvoorbeeld bijkomende onderzoeken aanvragen. Uiteindelijk beslist de Vlaamse overheidsdienst MER wat er allemaal zal worden onderzocht.

Ghelamco diende de nota zowel in bij de MER-dienst als bij de gemeente Grimbergen, die de bouwvergunning moet afleveren. Sinds half augustus ligt het dossier ter inzage op het gemeentehuis en staat het ook op de website. De Grimbergenaren kunnen hun opmerkingen naar de gemeente sturen of rechtstreeks naar de dienst MER.

Volgens de Vlaamse regelgeving moet ook het advies van de – Vlaamse - buurgemeenten worden ingewonnen. Die zijn echter niet verplicht hun inwoners te consulteren. De Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste vond het dossier evenwel belangrijk genoeg om een publieke inspraak te organiseren. Dus ligt het dossier ook in Wemmel ter inzage, zowel op het gemeentehuis als op de website, netjes in het Nederlands en in het Frans want Wemmel is een faciliteitengemeente.

Mening Brusselaars
Maar wat met Brussel, toch ook een aangrenzende gemeente? “Binnen Vlaanderen is alles strikt geregeld,” klinkt het bij de dienst-MER. “Tussen de gewesten is het minder duidelijk. Er is alleen het Europese Verdrag van Espoo, dat stelt dat bij grote grensoverschrijdende projecten advies gevraagd moet worden aan de andere lidstaat of het andere gewest. Maar tussen Vlaanderen en Brussel bestaat geen recente overeenkomst over hoe dat concreet moet gebeuren.”

De dienst MER schreef vorige maand drie instanties van het Brussels gewest, waaronder Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel aan met de vraag om advies. De Brusselse overheden oordeelden dat het niet nodig was om de bevolking om feedback te vragen.

Er was vorige week alleen een minivergadering met Ghelamco voor de inwoners van de Lakense wijk Verregat. Die was georganiseerd door Henri Dineur (PS), coördinator van alle Heizelprojecten. Bezorgde inwoners van de wijk vroegen Dineur of er een Franstalige versie van de MER-nota beschikbaar was. Dineur antwoordde dat Brussel zich daar allemaal niet mee beziggehouden had uit schrik voor procedurefouten. Ghelamco verwees de aanwezigen dan maar door naar de website van Wemmel.

An Descheemaeker van Bral erkent dat Brussel in dit dossier de vrijheid had om de bevolking al dan niet te consulteren. “Maar het was beter wel gebeurd. Dat zou een mooie geste geweest zijn, temeer daar Brussel rechter en partij is in deze. Het gewest is mede-initiatiefnemer van het stadionproject en moet nu ook advies geven.” Claire Scohier van IEB is ronduit verontwaardigd dat Brussel-Stad en het gewest geen enkele moeite namen om de mening van de bevolking te kennen. “Terwijl dit dossier door zijn omvang het hele gewest aanbelangt. Ze zijn gewoon beducht voor verzet. In die zin komt het hen goed uit dat het een Vlaamse procedure is.”
 

Eurostadion

Het grootste voetbalstadion van het land, de grootste ondergrondse parking van Europa: superlatieven genoeg in de plannen voor een nationaal voetbalstadion op de site van Parking C. Maar wordt het stadion ooit gebouwd? Je leest er alles over in ons dossier.     
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?