Een man met een plan: schepen Vincent Riga

De jongste schepen (CD&V) van Berchem, verkozen met 366 stemmen op de Lijst van de Burgemeester, ziet nieuwe projecten op de middellange en lange termijn. Een beetje atypisch voor een jong, ambitieus iemand én voor een politicus. 'Eerst de analyse van het probleem, dan de strategie,' is de tactiek van Vincent Riga. Zo moet er een nieuwe strijkcentrale komen.

De forse stijging van de energiefactuur was de eerste zure appel waar Vincent Riga door moest en die hij als volgt verteerde: "Met onze beperkte finan­ciële ruimte in het achterhoofd heb ik meteen een studie uitgevoerd van alle vierkante meters die verwarmd en verlicht worden in de gebouwen van de gemeente. In vergelijking met andere Brusselse gemeenten doen we het elektrisch heel goed. Dat komt door de vernieuwingspolitiek van jaren. Met de verwarmingsuitgaven scoren we ronduit slecht voor enkele gebouwen, waaronder de Oude Kerk - dat komt omdat Monumenten en Landschappen andere belangen heeft - en het grootste gebouw: de gemeentelijke basisschool achter de kerk (8.000 vierkante meter, red.). In 2008 probeer ik die energiefactuur te verlagen door extra investeringen. Voor de school zou dit met 65.000 euro aan isoleringswerk te klaren zijn. Al had iedereen, ook ik, liever heel het dak aangepakt en bijkomende lokalen voorzien. De verjonging van de gemeente heeft geleid tot een vraag naar meer kleuterklassen. Automatisch zal daar de groei van heel het basisonderwijs op volgen. Ook de groei van de Muziekacademie is een feit. (Die gebruikt dezelfde schoollokalen, red.) Meer lokalen zou iedereen ten goede komen. Maar tussen isoleren en vernieuwen van een heel dak én nieuwe lokalen inplanten, is het prijskaartje immens. Ik stel voor dat we de niet-dringende ingrepen in een tweede fase uitdiepen."

Uitbreiding
Ook Tewerkstelling zit in de portefeuille van Riga, en dat pakt hij op eenzelfde manier aan. "De grootste medespeler is Actiris, die een decentralisatiepolitiek vooropstelt. Met goed onderleg heb ik kunnen bekomen dat Actiris vlak bij het Dr. Schweitzerplein een nieuw bijhuis gaat openen. De centrale ligging is perfect voor alle werkzoekenden die met het openbaar vervoer willen komen. Aan mijn eerste Jobbeurs in 2007 heeft Actiris overigens goed meegewerkt."

Ook de dienstencheques heeft Riga onder handen genomen. "In maart verhuizen we naar de Kerkstraat 28, waar we een strijkatelier opzetten, dat hopelijk snel kan groeien in openingstijden en aantal tewerkgestelden."
Riga's plannen in de gezondheidssector beginnen ook al vorm te krijgen. Home Schweitzer, beter bekend als 'Le 1050' aan de Gentsesteenweg, krijgt er in juni 88 bedden bij. Riga volgt de werf beroepshalve op. Het home krijgt in 2009 een capaciteit van 222 bewoners. Riga: "Ook wil ik met de schepen van Onderwijs iets uitwerken rond zwaarlijvigheid bij schoolkinderen. Dit project zal ik eerst volledig uitschrijven, net zoals ik al de vorige projecten concreet heb uitgewerkt. Alles moet eerst volledig en goed doordacht zijn, dat heb ik van mijn grootvader langs moederszijde geleerd. En voor de rest, touchons du bois, ook al weten we perfect hoe ver onze investeringen voor de volgende vijf jaar reiken."

:: Wie is Vincent Riga?
In 2006 legde Vincent Riga (29) de eed af als schepen van Tewerkstelling, Nieuwe Energievormen, Gezondheid en Personen met Beperkte Mobiliteit. Beroepshalve volgt de burgerlijk ingenieur bouwwerven op in de rusthuizensector, onder meer als energieverantwoordelijke. Na jaren voor het Psychogeriatrisch Centrum en de Stichting voor de Psychogeriatrie gewerkt te hebben (drie ziekenhuizen in Brussel en een in Tremelo), doet hij dit nu op zelfstandige basis voor Senior Living Group.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?