Franstalige vicegouverneur legt bom onder communautair evenwicht

Steven Van Garsse
© Brussel Deze Week
08/12/2010
Het toezicht op de taalwet in Brussel is sinds 1 oktober in handen van een Franstalige. Dat vernam Brussel Deze Week. Dat legt een bom onder het communautaire evenwicht in dit land.

Op 1 oktober heeft de Brusselse regering Jean Clément ad interim aangesteld als gouverneur van het Brussels Gewest. Dat nieuws was al bekend.
Deze week is gebleken dat de Franstalige sindsdien ook de functie van vicegouverneur waarneemt, als opvolger van Hugo Nys. Op 15 oktober is zijn ambt met zes weken verlengd. En vorige week is de functie opnieuw verlengd met vier weken.

De verlengingen leggen een bom onder het communautaire evenwicht in België. De vicegouverneur moet sinds 1963 waken over de toepassing van de taalwetten in de Brusselse gemeenten en OCMW's. Hij maakt jaarlijks een taalrapport op en schorst benoemingen als de taalwet wordt overtreden. Het is ondenkbaar dat die functie door een Franstalige wordt uitgevoerd. En toch is dat al meer dan twee maanden het geval.

De beslissing kreeg telkens het fiat van de Vlaamse excellenties in de Brusselse regering. Hoe is dat mogelijk? Uit indiscreties blijkt dat CD&V, Open VLD en Groen! het niet eens raken over de opvolging van de Hugo Nys. Minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) schuift haar kabinetschef, Jozef Ostyn, naar voren. Maar een politiek akkoord hierover ligt moeilijk. Bovendien pleit Groen! ervoor om de gouverneurspost af te schaffen en de vicegouverneur te vervangen door een regeringscommissaris. Die beslissing hangt samen met de federale communautaire onderhandelingen en die verlopen, zoals bekend, heel moeizaam. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, wordt het mandaat van de Franstalige Clément telkens verlengd.

Daarmee riskeren de belangen van de Vlamingen in het gedrang te komen. Clément heeft een MR-signatuur en zou ooit uit een Franstalig kabinet verwijderd zijn wegens te Franstalig.

Verfransing
Hugo Nys, de voormalige vicegouverneur, verdedigt de beslissing. "Ik heb een positief advies uitgebracht. Clément is tweetalig, hij woont in Brussel en hij kent de taalwetgeving. Hij was mijn kabinetschef. Voor een tijdelijke aanstelling kan men moeilijk iemand van buitenaf kiezen."

Ook minister Grouwels vindt geen graten in het regeringsbesluit: "Het is een tijdelijke oplossing." Volgens Grouwels heeft Clément nog geen blijk gegeven van Franstalige reflexen. De benoeming van haar eigen kabinetschef tot vicegouverneur noemt ze voorbarig.

Wie de situatie niet kan appreciëren, is Walter Vandenbossche (CD&V), ondervoorzitter van het Brussels parlement. Hij begrijpt niet dat zijn
partij zo lichtzinnig omspringt met de taalwet. "Hoe kan ik nu bij een Franstalige een klacht indienen over de benoemingspolitiek van de Brusselse gemeenten?"
Vandenbossche ziet duidelijk strategieën bij de Brusselse burgemeesters die leiden tot een verfransing van de gemeentebesturen. Zo maken
ze volgens Vandenbossche misbruik van een KB uit 1964 door Nederlandstalige ambtenaren niet tijdelijk, maar ad vitam aeternam te vervangen door Franstalige.

Daarnaast wordt het recentere KB-Vanackere (strenge taaleisen voor personeel met gezag, minder strenge taaleisen voor personeel zonder gezag)
door de Brusselse burgemeesters geboycot.

Vandenbossche heeft aan premier Yves Leterme (CD&V) gevraagd om het Brusselse regeringsbesluit op de federale agenda te plaatsen. Daarnaast
vraagt hij aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) om het VGC-college onder voogdij te plaatsen, "want de drie excellenties (Vanraes, Grouwels en De Lille, SVG) zijn blijkbaar niet te vertrouwen." Hij zal ook weigeren de Brusselse begroting goed te keuren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni