Geen parlementaire meerderheid voor hoofddoekverbod aan het loket

Steven Van Garsse
© BRUZZ
07/11/2022

Oppositiepartij MR wilde de neutraliteit van de Brusselse administraties herbevestigen door het dragen van religieuze kentekens expliciet te verbieden. Maar het voorstel haalde maandag in de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement geen meerderheid.

Volgens MR-parlementslid Alexia Bertrand is de neutraliteit en onpartijdigheid van de administratie in Brussel meer dan ooit belangrijk. “Hoe diverser de samenleving, hoe belangrijker een neutrale overheid,” aldus Bertrand.

Religieuze tekens worden vandaag over het algemeen verboden in de Brusselse administraties, maar volgens Bertrand staat dat verbod steeds meer onder druk, “om redenen van non-discriminatie of andere redenen.”

Actiris bijvoorbeeld heeft het verbod enkele jaren geleden opgeheven, en de MIVB ging in juni 2021 niet in beroep tegen een veroordeling voor het weigeren van een sollicitant met hoofddoek. Sindsdien zoekt de openbare vervoersmaatschappij naar een manier om de hoofddoek in de toekomst toe te laten.

'Godsdienstvrijheid blijft overeind'

De MR wil daarom de neutraliteit van de administraties in Brussel herbevestigen, inclusief een verbod op het dragen van zichtbare religieuze tekens aan het loket en in de backoffice.

Volgens Alexia Bertrand heeft de Raad van State het voorstel van ordonnantie voldoende gevalideerd.

Bertrand voegde er nog aan toe dat dit geen afbreuk doet aan de godsdienstvrijheid en dat in de publieke ruimte, bij een privéwerkgever of thuis religieuze uitingen niet verboden zijn.

Het voorstel kreeg steun van parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA). "Een verbod op religieuze tekens in de administratie is een noodzaak in een diverse samenleving,” aldus Van Achter.

Ook oppositiepartij Les Engagés schaart zich achter het voorstel, al wil de partij het verbod op religieuze tekens alleen aan het loket en niet in de backoffice.

Witte mannen

Meerderheidspartijen PS, Groen, Ecolo en One.Brussels-Vooruit zijn tegen het voorstel van ordonnantie gekant, net zoals oppositiepartij PTB.

Volgens parlementslid Marc-Jean Ghyssels (PS) is het voorstel van de MR over het verbod op religieuze tekens hypocriet en viseert het vooral de moslimvrouwen. Hij zegt dat er bij de invoering van het wetsvoorstel “talloze mensen ontslagen zullen worden.”

Ghyssels verwees ook naar de Brusselse realiteit. “Als er alleen witte mannen van mijn leeftijd aan het loket zitten, hoe neutraal is dat dan,” zei hij nog. “Dat lijkt me een groter probleem dan een vrouw met hoofddoek.”

Tot slot vreest de PS ook een groeiende polarisatie in de Brusselse samenleving als het wetsvoorstel zou worden ingevoerd.

Ook parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) verwijst het wetsvoorstel naar de prullenmand. “Het is onnodig, onvoldoende om de neutraliteit te garanderen en slecht gemotiveerd.”

Volgens Benjumea moet het gaan over neutrale dienstverlening, en niet over het teken dat iemand al dan niet draagt. “Een dergelijk verbod is ook praktisch onuitvoerbaar. Draagt iemand een engeltje. Is dat omdat die dat mooi vindt, of heeft het een religieuze betekenis. Wie gaat dat bepalen?”

Volgens het Groen-parlementslid bewijzen steden als Gent en Mechelen voldoende dat én de hoofddoek én een neutrale dienstverlening wel samen kunnen gaan.

Opvallend: meerderheidspartij Défi is wél voorstander van het verbod, maar weigert als partij om er steun aan te geven “Om drie redenen,” zei parlementslid Emmanuel Debock (Défi).

“Het voorstel antwoordt te weinig op de opmerkingen van de Raad van State, er is vandaag geen meerderheid voor in het parlement, en het is vooral onderdeel van een politiek spel.”

De partij laat de parlementsleden wel vrij om al dan niet voor het MR-voorstel te stemmen. Joëlle Maison (Défi) stemde in de commissie alvast voor.

Tot slot steunt ook Open VLD parlementslid Guy Vanhengel (meerderheid) het MR-voorstel voor meer neutraliteit in de administraties en een navenant hoofddoekverbod. Hij legde echter geen stemverklaring af.

Verbod is niet van de baan

Er gingen lange hoorzittingen vooraf aan de bespreking van het wetsvoorstel.

Het voorstel gaat nu naar de plenaire zitting.

Door het wegstemmen van het voorstel zal de kwestie deze legislatuur niet meer op tafel komen. Dat betekent niet per se dat hoofddoeken nu overal toegelaten zullen zijn in de gewestadministraties. De administraties kunnen de bestaande wetgeving op de neutraliteit nog altijd strikt interpreteren, en religieuze tekens verbieden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni