Gemeenschapscentra: van 22 centra naar 11 clusters?

© brusselnieuws.be
30/04/2011
VGC-collegelid Bruno De Lille (Groen!) werkt aan een plan om de gemeenschapscentra te clusteren. De huidige 22 centra worden mogelijk herleid tot 11 clusters. De operatie kan volgens De Lille heel wat schaalvoordelen opleveren.

Een en ander blijkt uit een antwoord van het collegelid op vragen van Brigitte De Pauw (CD&V) en René Coppens (Open VLD) in de raad van de VGC. De raadsleden wilden weten wat er aan is van de geruchten over een grootschalige hervorming van de gemeenschapscentra.

Clusters van één, twee of drie
In zijn antwoord, dat brusselnieuws.be opvroeg, benadrukt De Lille alvast dat de hervormingsplannen niet definitief zijn en nog voorwerp moeten uitmaken van overleg met de sector. Toch circuleren er ook al concrete scenario's. Zo gaat De Lille ervan uit dat de 22 huidige centra kunnen teruggebracht worden tot 11 clusters.

"Het is absoluut niet de bedoeling om te komen tot één 'moedergemeenschapscentrum' waar alle andere gemeenschapscentra, satelliets- of planeetsgewijs rond draaien," zegt De Lille. "Op dit ogenblik denkt men dat men tot een elftal clusters zou moeten kunnen komen. Momenteel zijn er 22 gemeenschapscentra. Men zal dus geen clusters vormen die bestaan uit een vijftal gemeenschapscentra. Zo is het perfect mogelijk dat een aantal grotere gemeenschapscentra op zichzelf blijven bestaan terwijl een aantal andere per 3 gaan samenwerken."

De clusterplannen van De Lille worden opgehangen aan vier pijlers:

- de lokale verankering van de centra

- nieuwe organisatievormen die schaalvoordelen opleveren, door bijvoorbeeld een gezamenlijk cultuurprogramma uit te werken voor verschillende centra, flyers en programma's voor meer dan één centrum te maken

- een gebiedsgerichte benadering. Centra die dicht bij elkaar liggen zijn voor de hand liggende partners

- een efficiëntere inzet van beschikbare middelen

De Lille benadrukt in zijn antwoord dat het niet om een besparingsplan gaat. "Men streeft geen personeelsverlaging na. Het impliceert enkel dat men het personeel soms anders kan inzetten. Ik verwijs hierbij opnieuw naar de samenwerking tussen Everna en De Linde. Daar beschikt men over één centrumverantwoordelijke maar heeft men, op een aantal andere vlakken, ander personeel bij gekregen dat zich meer aan inhoudelijke taken kan wijden."

Contra-productief
Brigitte De Pauw heeft zo haar bedenkingen bij de de plannen. "De vraag is of een centraal gestuurde en verplichte verregaande samenwerking tussen verschillende gemeenschapscentra niet contra-productief is. Via de lokale wortels krijgt het gemeenschapscen­trum socio-culturele voeding, houdt het de vinger aan de pols en weet het waar de meeste aan­dacht naar moet gaan."

De Pauw vindt het ook niet logisch dat sommige nabijgelegen centra een gezamenlijk cultuurprogramma zouden uitwerken. "Het is niet omdat Neder-Over-Heembeek en Jette of Ukkel en Watermaal-Bosvoorde op sommige vlakken gelijkenissen vertonen, dat we hen zomaar aan elkaar kunnen koppelen. Tussen beide 'koppels' ligt immers een grote groenzone - respectievelijk het Koninklijk Park en Terkamerenbos/Zoniënwoud - die ervoor zorgt dat er zeer weinig interactie tussen hen bestaat."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Cultuurnieuws

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni