Vincent De Wolf (MR)

| Vincent De Wolf (MR): "De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger gaat erop achteruit."

Gewest wordt steeds complexer: studie waarschuwt voor wildgroei aan structuren

Laurent Vermeersch
© BRUZZ
14/11/2018

De voorbije jaren werden de administratieve structuren van het Brussels Gewest een stuk complexer, zo blijkt uit een studie. Nochtans beloofde het regeerakkoord net een vereenvoudiging. Oppositiepartij MR wijst op het belang van politieke benoemingen, maar ook op een gebrek aan consensus in de meerderheid.

Bij de oprichting in 1989 kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één administratie, het ministerie van het Brussels Gewest, ondertussen omgedoopt tot Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Binnen die administratie bestonden al verschillende diensten zoals Mobiliteit en Huisvesting, maar de laatste jaren werden verschillende afdelingen ondergebracht in nieuwe, aparte entiteiten zoals Brussel Fiscaliteit en Brussel Stedenbouw en Patrimonium.

Daarnaast werden nog andere structuren in het leven geroepen, nieuwe zogenoemde Instellingen van Openbaar Nut zoals planningsbureau Perspective en een nieuwe publiekrechtelijke naamloze vennootschap hub.brussels.

De evolutie is minutieus in kaart gebracht door politicoloog Jean-Paul Nassaux in het laatste nummer van Pyramides, een uitgave van de onderzoeksgroep overheidsadministraties van de Université Libre de Bruxelles (ULB). “De gewestelijke administratie is een pak complexer geworden, zeker sinds 2014,” concludeert Nassaux. In de huidige legislatuur zijn zes nieuwe entiteiten in het leven geroepen. “Het gaat om een politieke keuze,” aldus de politicoloog, die vreest dat de decentralisatie “de coherentie en efficiëntie van het gewestelijk beleid ondermijnt”.

“In plaats van een pertinente rationalisatie zien we een wildgroei aan structuren die geen enkel schaalvoordeel opleveren en ook nog weinig efficiënt zijn”

Vincent De Wolf (MR), oppositieleider

Vincent De Wolf (MR)

De Brusselse regering, bij monde van staatssecretaris voor Openbaar Ambt Fadila Laanan (PS), geeft toe dat er meer structuren zijn. Nochtans luidde het ruim vier jaar geleden in de regeringsverklaring nog dat de administratie gerationaliseerd moest worden, met minder actoren, en meer doeltreffendheid. Toch waren de nieuwe diensten nodig, klinkt het. De kleinere entiteiten zijn minder log en kunnen beter inspelen op veranderende noden, is de redenering. Bovendien heeft het Gewest er ook bevoegdheden bij­gekregen, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid.

Coherentie

Oppositieleider Vincent De Wolf (MR) is er niet van overtuigd dat kleinere diensten slagkrachtiger zijn. Hij verwijst naar het geknoei met de onroerende voorheffing bij het pas opgerichte Brussel Fiscaliteit. “In plaats van een pertinente rationalisatie zien we een wildgroei aan structuren die geen enkel schaalvoordeel opleveren en ook nog weinig efficiënt zijn,” aldus De Wolf. “De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger gaat erop achteruit.”

Maar er is meer dan de schaaldiscussie. De studie wijst erop dat een Instelling van Openbaar Nut onder de competentie van één minister valt, terwijl de voltallige regering verantwoordelijk blijft voor de gewestelijke administratie. De bestuurlijke versnippering zou met andere woorden ook kunnen wijzen op een gebrek aan consensus binnen de gewestregering. Elke excellentie zijn eigen admini­stratieve speeltuin, als het ware.

In dit verband verwijst De Wolf naar de volgende passage uit de studie: “De coherentie van het geheel blijft onduidelijk. Er is geen duidelijke en gedeelde interministeriële visie over de toekomst van de gewestelijke overheidsdiensten. De enige rode draad is die van elke bevoegdheid voor zichzelf.”

Daarnaast ziet de MR-fractieleider nog een rol voor het oude monster van de politieke benoemingen. Meer structuren betekent immers ook meer directeurs- en andere functies die kunnen worden ingevuld. Conclusie van De Wolf: “De regering is er niet in geslaagd om de bijkomende bevoegdheden van de zesde staatshervorming op te vangen op een coherentie manier en zonder exorbitante kosten.”

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Hoe transparant is het beleid?, Michel De Wolf, Brussels Gewest, politieke vernieuwing, vereenvoudiging

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni