| Parlementslid Fouad Ahidar (One.brussels/SP.A) bekeek de gendernota's van de Brusselse openbare instellingen. De helft blijkt er geen te hebben (Archiefbeeld)

Helft Brusselse openbare instellingen te weinig aandacht voor gelijkheid m/v in begroting

Lilith Geeraerts
© BRUZZ
27/11/2019

De helft van de 22 Brusselse openbare instellingen onderzoekt niet of nauwelijks hoe hun financiële beslissingen impact hebben op de gelijkheid tussen man en vrouw. Nochtans zijn ze daar bij wet toe verplicht. Brussels parlementslid voor SP.A Fouad Ahidar klaagt over een algemeen gebrek aan 'gendermainstreaming', zoals dat dan heet, bij de Brusselse overheid.

Sinds 2017 zijn de Brusselse Instellingen van Openbaar Nut (ION's) verplicht jaarlijks een 'gendernota' op te stellen. Daarin moeten ze de genderimpact die bepaalde van haar financiële keuzes duiden. Maar zo'n nota dekt de hedendaagse noden bijlange na niet, vindt parlementslid Fouad Ahidar (One.brussels/SP.A), naar aanleiding van de publicatie van een analyse van die gendernota's door het Brussels Parlement. Bovendien hebben verschillende instellingen een gebrekkige of zelfs geen nota ingediend.

"Het moet een reflex zijn om op voorhand de impact van bepaalde uitgaven op de gelijkheid tussen vrouw en man in te schatten", vindt Ahidar. "Het is belangrijk een debat te hebben over hoe de budgetten specifiek rekening houden met de positie op de arbeidsmarkt van alleenstaande moeders bijvoorbeeld, of met de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte.”

Daarom roept het parlementslid op tot degelijke 'gendermainstreaming'. Dat is een moeilijk woord voor het "(re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo'n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus."

Slechte leerlingen

Uit de parlementaire analyse, die opgesteld werd onder leiding van Equal.brussels, de dienst gelijke kansen van het Gewest, blijkt dat de volgende Instellingen van Openbaar Nut geen genderanalyse maakten:

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
 • Brussel Fiscaliteit (GOBF)
 • Urban.brussels
 • Perspective.brussels
 • Parking.brussels
 • Visit.brussels
 • De fondsen (waterbeleid; gemeentelijke thesaurieën, waarborg)
 • Brussel Preventie en Veiligheid
 • energieregulator Brugel
 • Innoviris
 • Finance.brussels

Ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft voor volgend jaar geen gendernota gemaakt, hoewel ze daartoe verplicht is.

De nota meldt dat "Equal.brussels en de betrokkenen in het najaar de huidige werkmethoden zullen evalueren en bekijken wat nodig is om het streefpercentage te behalen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Samenleving, Gender, gendergelijkheid, genderneutraal, gendermainstreaming, Fouad Ahidar, instellingen

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni