Irisfeest: Brussel zegt duidelijk neen tegen confederalisme van N-VA

Op het 28e Irisfeest werd de feeststemming op de jaarlijkse receptie in het Brussels Parlement behoorlijk gedrukt door de plannen voor het confederalisme die de N-VA opnieuw op tafel gooit. “Sommigen proberen Brussel van binnenuit te verlammen, maar Brussel mag niet het symbool worden van de scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië”, klonkt het unisono.

Op de jaarlijkse receptie in het Brussels Parlement ter ere van het Irisfeest tekenen traditiegetrouw alle Brusselse excellenties present. De ministers Smet (SP.A), Gosuin (DéFI), Fremault (CDH) en staatssecretarissen Debaets (CD&V), Laanan (PS) en kwamen de 28e verjaardag van het Gewest vieren, een opvallende afwezige was minister Guy Vanhengel (Open VLD).

Naast de Brusselse politici kwamen echter ook premier Michel (MR) en voorzitter van de Kamer Siegfried Bracke (N-VA) afgezakt naar het Brussels parlement.

Kiezen tussen Vlaams of Waals gestel
De verjaardag van het Gewest begon echter onder een slecht gesternte. Enkele dagen geleden wierp N-VA-voorzitter Bart De Wever namelijk opnieuw het confederaal model op tafel. In de visie van De Wever verliest Brussel heel wat van zijn bevoegdheden en moeten Brusselaars in essentie een keuze maken tussen ofwel het Vlaamse ofwel het Waalse gestel.

Ook Brussels parlementslid Johan Vanden Driessche (N-VA) schaart zich in een interview in Le Soir achter die strategie.

Ander gezicht
De speeches van voorzitter van het Brussels parlement Charles Picqué (PS), ondervoorzitter Fouad Ahidar (SP.A) en minister-president Rudi Vervoort (PS) lieten alvast weinig tot de verbeelding over: zij keren zich resoluut tegen de plannen van N-VA.

“Brussel is een essentieel element in de institutionele structuur van België”, verwoordde Picqué het. “Sommige mensen willen de rechten van de Brusselaar, waar lang en hard voor gestreden is, onderuithalen. Maar ons Brussel mag niet het symbool en het slachtoffer worden van zij die het land willen verscheuren. Wij zeggen duidelijk 'neen' aan het confederalisme.”

Ook Fouad Ahidar trok in zijn speech fel van leer. “Het is onvoorstelbaar dat diezelfde mensen die worden geacht deel van 'onze familie' te zijn, de mensen die met ons komen eten, drinken en lachen, een heel ander gezicht tonen als ze naar huis gaan”, sneerde Ahidar naar de aanwezige Brusselse parlementsleden van N-VA.

'Misleidend'
En ook de minister-president Rudi Vervoort spaarde de kritiek niet. “Ik vraag me soms af of de polemieken wel nog waard zijn om ze te voeren. Het zijn niet meer dan gerecycleerde, oude recepten. Brussel verdient beter dan dergelijke discussies die niemand dienen.”

N-VA-parlementslid Johan Vanden Driessche was duidelijk de gebeten hond in de zaal. Hij vond de uitspraken van de voorzitter misleidend. "De Brusselkeuze staat los van elke taalaanhorigheid of wat dan ook en dat staat ook duidelijk zo vermeld. Vergelijk het met Nederlandstalig onderwijs waar 75 à 80 procent van de kinderen anderstalig is. De Brusselkeuze is een solidariteit vanuit Vlaanderen naar Brussel voor diegenen die willen aansluiten bij ons systeem."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?